Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego - strona 1 Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego - strona 2

Fragment notatki:


H. Markiewicz: Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego zazwyczaj dzieło literackie traktowano dualistycznie: heglizm - uzmysłowienie idei, pozytywizm - wytwór ducha ludzkiego, wyrażający myśli, uczucia pięknym słowem;
ujęcia dualistyczne ciążą ku psychologizmowi albo idealizmowi obiektywnemu;
dzieło literackie to: przedmiot idealny (Waldemar Conrad), obiektywizacja ducha (Hartmann), przedmiot czysto intencjonalny (Roman Ingarden);
utwór literacki to całość złożona ze słów. Słowa - byty cielesne, znaczące, wyposażone semantycznie (Tadeusz Kotarbiński);
w nowszej nauce o literaturze - akcentowany jest strukturalny charakter dzieła literackiego;
dzieło sztuki według Kazimierza Wóycickiego to wyodrębniona, zamknięta w sobie całość, zespół elementów powiązanych przez pewne stosunki, każdy element ma sens dopiero w połączeniu z innymi.
Kleiner - 4 warstwy w dziele literackim: treść psychiczna domagająca się uzewnętrznienia;
ogólna koncepcja tematyczna;
struktura utworu (fabuła i gatunek literacki);
forma zewnętrzna - słowne ukształtowanie całości.
Ingarden: warstwy w dziele literackim:
warstwa brzmień słownych,
znaczeniowa, zbudowana z sensów zdań,
uschematyzowanych wyglądów,
przedmiotów przedstawionych;
związek między warstwami daje jedność strukturalną dzieła;
uporządkowanie następstwa części dzieła = właściwości kompozycyjne i dynamiczne;
dzieło literackie trzeba przeciwstawić jego konkretyzacjom;
dzieło jest tworem schematycznym, zawiera miejsca niedookreślenia;
w konkretyzacjach dokonuje się wypełnienie miejsc niedookreślenia;
Ale Ingarden np. przecenia czynnik brzmieniowy, a nie docenia „napisowego”.
Dzieło literackie jako tekst literacki to - s. 82 - swoisty sekwencjonalny układ językowych znaków brzmieniowych lub napisowych oraz związanych z nimi schematów znaczeniowych wyrazów i zdań .
Znaki brzmieniowe to zespół cech fonemicznych (pozwalają odróżniać wyrazy) i delimitacyjnych.
Funkcje schematów znaczeniowych: funkcje zasadnicze:
przedstawiająca - przekazuje informacje o cechach, stanach, czynnościach przedmiotów zewnętrznych wobec podmiotu wypowiedzi i o samym podmiocie (wtedy to funkcja autoprezentacyjna),
wolicjonalna - przekazuje postulaty i życzenia podmiotu wypowiedzi;
funkcje uboczne:
kontaktywna - nawiązuje i podtrzymuje kontakt podmiotu z odbiorcą wypowiedzi,
wyróżniająca - ujawnia przez styl wypowiedzi (zazwyczaj niezamierzony) - stałe cechy osobowości podmiotu (wiek, płeć itp.),


(…)

… ucechowanie zewnętrzne i wewnętrzne,
dziania się (przeżycia), stan i wypowiedzi,
związki logiczne między przedmiotami,
ujęcia mieszane;
jedno- / wieloprzedmiotowe sekwencje, oddzielone zmianą występujących przedmiotów;
sekwencje integrują się w:
zawartość zdarzeniową / fabułę - ciąg dziań się i stanów,
przedmioty przedstawione,
całościowy obraz świata przedstawionego, zespół uogólnień poznawczych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz