Z teorii dzieła literackiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Z teorii dzieła literackiego - strona 1 Z teorii dzieła literackiego - strona 2 Z teorii dzieła literackiego - strona 3

Fragment notatki:


R. Ingarden: Z teorii dzieła literackiego DWUWYMIAROWA BUDOWA: dwuwymiarowość budowy dzieła (1) następstwo faz - części dzieła, 2) współwystępowanie wielu różnych składników - warstw);
zdanie - to ostateczny, względnie samodzielny składnik dzieła; zawiera następujące słowa - niesamodzielne składniki, różnorodne;
składniki dzieła - w ogólnym typie są takie same. Różnią się szczegółowymi własnościami.
Składniki z uwagi na ich ogólny typ: twór językowo-brzmieniowy (brzmienie słowa);
znaczenie słowa / sens wyższej jednostki językowej (zwłaszcza zdania);
przedmiot przedstawiony w dziele;
wygląd, w którym przejawia się naocznie przedmiot przedstawiony;
brzmienia słów wiążą się nieraz w wiersze. Wiersze - to twory. Zjawiska - to rytm, melodia;
znaczenia słów wiążą się w zwroty / zdania (sensy zdaniowe);
zdania łączą się w twory wyższego rzędu, pojawiają się zjawiska związane z nimi, dynamika myśli, lekkość lub zawiłość,
sensy zdań tworzą warstwę znaczeniową dzieła;
warstwa przedmiotowa (świat przedstawiony) - określa rzeczy, ludzi, stosunki między nimi, związki, procesy, stany;
świat przedstawiony - istnieje, ale i zjawia się czytelnikowi naocznie w wyglądach ludzi i rzeczy;
wygląd 0 w znaczeniu węższym - konkretne wzrokowe zjawisko, którego doznajemy spostrzegając daną rzecz. Wygląd przy zbliżeniu się różnicuje się, zmienia się jakościowo;
są też wyglądy wyobrażeniowe obok wyglądów „spostrzeżeniowych”;
wyglądy nie łączą się w całość ciągłą, pojawiają się od czasu do czasu;
przedmiot przedstawiony - wszystko, o czymkolwiek jest mowa w dziele;
cztery warstwy - minimum, które musi występować w dziele, żeby było dziełem sztuki literackiej (może być więcej - tam, gdzie przytacza się słowa wypowiedziane przez kogoś w dziele, jeśli słowa przytoczone mają brzmienie, znaczenie, wyglądy i przedmioty - to jest 8 warstw).
SCHEMATYCZNOŚĆ DZIEŁA LITERACKIEGO: występuje we wszystkich czterech warstwach;
postacie przedstawiane są przez szkic kilkoma rysami, są niedookreślone;
s. 21 niedookreślenie jakości uczuciowej nie tylko więc istnieje w utworze, ale nawet jest doniosłe dla jego artystycznej dynamiczności ;
dochodzić może do pomieszania podmiotu lirycznego z „autorem” jako sprawcą utworu. Niedopełnienie podmiotu lirycznego jest cechą strukturalną utworu i odgrywa rolę artystyczną;
wielostronne niedookreślenie przedmiotów jest zmienne dla utworów (nie zależy od ich długości);
schematyczność - płynie z dysproporcji między językowymi środkami przedstawienia a tym, co ma być w dziele przedstawione. Płynie też z warunków percepcji estetycznej dzieła sztuki literackiej;


(…)

… rzeczy).
Jak nazwy ogólne wyznaczają cechy przedmiotów oznaczonych:
wyznaczanie cechy jest ogólnikowe;
treść każdej nazwy ogólnej zawiera obok składników stałych składniki wyznaczające momenty zmienne w przedmiocie oznaczonym;
nazwa jednostkowa wyznacza tylko niektóre cechy przedmiotu oznaczonego, jej treść jest zawsze skończona, a ilość cech przedmiotu jednostkowego - nieskończona.
W treści nazwy:
składniki aktualne, efektywnie pomyślane;
składniki potencjalne;
przedmiot przedstawiony w dziele literackim jest zawsze taki, jakim go wyznacza znaczenie nazwy;
większość nazw z dzieł literackich to nazwy ogólne, a zastosowane do przedmiotów indywidualnych. Odpowiadające im przedmioty intencjonalne są zawsze niedookreślone;
percepcja estetyczna dzieła jest zawsze jednostronna i niewyczerpująca…
… mnogości cech. Każde z określeń jest ustalone, ale nie jest niezdecydowane (każdy przedmiot indywidualny podpada pod zasadę wyłączonego środka).
Środki przedstawienia przedmiotów indywidualnych:
twory językowe - dzięki znaczeniu i dzięki funkcji wyrażania (ze względu na znaczenie - nazwy, rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki określone, przysłówki i zdania, orzekające o przedmiocie lub wyznaczające stany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz