Kultura menadżerska - strona 2

Kultura menadżerska - pisanie pisma, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Pismo powinno być napisane: w układzie blokowym, tzn. pierwsze litery wszystkich wierszy tworzą linię pionową. Ustępy pisma wyodrębnione na podstawie logicznych całości uwydatnia się ­ większymi odstępami - interlinią, w układzie "a line...

Kultura menadżerska - rozsadzanie gości, Kultura menadżerska - organiz...

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Plan rozsadzenia gości przy stole przedstawia schemat. Jeżeli przyjęcie jest urządzone przez gospodarza i gospodynię, to stosuje się dwa inne sposoby rozsadzania. Gospodarze siedzą naprzeciwko siebie, pośrodku dłuższych boków stołu. Lista gości ułożona według pierwszeństwa zawiera dwie kolumny: kol...

Kultura menadżerska, podpisywanie porozumień, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Podpisywanie porozumień Podpisywanie porozumień ma charakter uroczysty i odbywa się z reguły w pomieszczeniu, które nie było wykorzystane podczas rozmów. Jeśli jednak dysponujemy jednym pomieszczeniem, podpisywanie umowy powinno się odbyć przy specjalnie do tego przygotowanym stole, który ustawiamy...

Kultura menadżerska - przedstawianie gości, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Przedstawianie gości Przedstawiania dokonuje gospodarz; gospodyni, członkowie rodziny, znajomi. Odbywa się ono według ogólnie przyjętych reguł: mężczyznę przedstawia się kobiecie, młodszego ­starszemu, młodszego rangą - starszemu rangą, współpracowników - klientowi. Przedstawiając wymieniamy najpi...

Kultura menadżerska - przygotowanie stołu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Przygotowanie stołu Stół nakrywamy białym lub też kolorowym obrusem dostosowanym wielkością do jego powierzchni. Brzegi obrusa zwisają poza krawędzią stołu, równo ze wszystkich stron na długość 20-30 cm. Obrus powinien być świeży, co podkreślają fałdy powstałe w wyniku jego złożenia. Serwetki stan...

Kultura menadżerska - rozmowa kwalifikacyjna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Rozmowa kwalifikacyjna Na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca przeważnie przeprowadza krótki egzamin, sprawdzający znajomość języka obcego, czy programu komputerowego. Jest też pewien standardowy zestaw pytań, powtarzających się w w...

Kultura menadżerska - rozmowa przez telefon, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Rozmowa przez telefon W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił poważny postęp w różnych dziedzinach życia, nie wyłączając telekomunikacji. Telefon stał się powszechnym środkiem porozumiewania się. Skonstruowano też nowe typy telefonów - telef...

Kultura menadżerska - rozmowa urzędowa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Rozmowa urzędowa (służbowa) Rozmowy urzędowe prowadzi się dość często za pośrednictwem centrali telefonicznej. Telefonistka zgłaszając podaje nazwę instytucji, a jej główne zadanie sprowadza się do szybkiego i prawidłowego połączeni...

Kultura menadżerska - rozmowy z pracownikami, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Rozmowy z pracownikami Rozmowy dyrektora z pracownikiem prowadzone w sposób zwięzły i rzeczowy przyczyniają się do lepszego wykonania obowiązków służbowych i wytworzenia dobrego klimatu. Może to jednak nastąpić tylko w tym przypadku, gdy obie strony będą przygotowane. Rozmowa odbywająca się z inicj...

Kultura menadżerska - rozsadzanie przy stole, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Rozsadzanie przy stole Rozsadzanie gości przy stole to zadanie trudne i odpowiedzialne. Wymaga przestrzegania zasady pierwszeństwa, dokładnego przemyślenia i taktu tak, aby nikogo nie dotknąć i wszystkim zapewnić dobre samopoczucie. Przystępując do rozsadzenia sporządzamy listę uczestników i dziel...