Kultura menadżerska

note /search

Kultura menadżerska - korespondencja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

. Korespondencja Prowadzenie korespondencji wymaga znajomości poruszanej problematyki, terminologii, doboru odpowiedniej formy pisma i umiejętności redagowania oraz organizowania obiegu pism od momentu ich przyjęcia poprzez przygotowanie pisma, aż do jego wysłania. W korespondencji dużą wagę przyw...

Kultura menadżerska - listy półoficjalne i prywatne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Listy półoficjalne i prywatne Najczęściej za pomocą listów półoficjalnych i prywatnych składa się życzenia z różnych okazji, kondolencje, podziękowania za okazaną życzliwość, itp. Poza sprawami o charakterze osobistym bywają one też wykorzysty...

Kultura menadżerska - lider transformacyjny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

MODEL LIDERA TRANSFORMACY JNEGO Liderem jest przywódca, który pomaga ludziom, mobilizuje ich, motywuje i zachęca do pracy. Czynnikami, które wpływają na to, że przywódca jest liderem są: posiadanie wzorców (rodzina, otoczenie), osobowość, umiejętności przywódcze. W teorii oraz w praktyce wyróżn...

Kultura menadżerska - muszki i krawaty, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Muszki i krawaty - istotną cechą muszki jest kolor. Muszki czarne noszone są do smokingów, białe do fraków, a kolorowe do ubrań spacerowych, zwłaszcza jednorzędowych. Dobór odpowiedniego krawata jest sprawą trudną, należy pamiętać, że spośród trzech elementów (ubranie,

Kultura menadżerska - negocjacje, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Negocjacje Zgodnie z panującymi zwyczajami, na początku negocjacji zabiera głos przewodniczący delegacji, pełniący honory gospodarza. Wita przewodniczącego i członków delegacji przybyłej na rokowania, następnie przedstawia członków swojej delegacji, wymieniając ich nazwiska oraz tytuły służbowe. Z ...

Kultura menadżerska - obieg korespondencji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Obieg korespondencji Niektóre listy i przesyłki są polecone. Przed podpisaniem ich odbioru należy sprawdzić, czy korespondencja jest rzeczywiście zaadresowana do naszej firmy. Przed otwarciem należy sprawdzić wszystkie koperty, ponieważ zdarza si...

Kultura menadżerska - organizowanie zebrań, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Organizowanie dużych zebrań z udziałem gości zagranicznych Prowadzenie rozmów z partnerami zagranicznymi wymaga odpowiedniego przygotowania sali konferencyjnej i zapewnienia obu delegacjom właściwych warunków. Przygotowanie sali należy do obowiązków