Historia - strona 2

note /search

Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 777

  1  UPADEK CESARSTWA ZACHODNIORZYMSKIEGO – 476 r.    1. Przyczyny upadku   a) brak stabilnej władzy cesarskiej:    cesarze często się zmieniali, byli wynoszeni na tron przez  ołnierzy – byli to uzurpatorzy.     W latach 235 – 284 obwołano a  64 cesarzy.  b)  upadek  znaczenia  Rzymu  –  Rzym  prze...

Upadek Republiki Rzymskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2779

  1  UPADEK   REPUBLIKI   RZYMSKIEJ   I   POWSTANIE  CESARSTWA   RZYMSKIEGO    1. Przyczyny kryzysu republiki rzymskiej w I w.p.n.e.   administracja republiki rzymskiej nie była dostosowana do olbrzymich rozmiarów jakie osiągnęło  imperium w I w. p.n.e.    ustrój republiki równie  „nie pasował” do ...

Upadek Sejmu w latach 1733-63

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

UPADEK SEJMU W LATACH 1733-63 SEJM „BONI ORDINIS” Sejm rozpoczął się 30 IX 1748 r., rugi zajęły drugą i początek trzeciej sesji. Opozycja zanotowała na niej zysk jednego dnia. a ucałowanie ręki królewskiej odbyło się dopiero w czwartym dniu obrad. Na sesji piątej udało się senatorom zmusić do mil...

Ustrój II Rzeczpospolitej 1918-1926

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1162

USTRÓJ II RZECZPOSPOLITEJ W LATACH 1918-1926 1926- w Polsce dokonano wówczas przewrotu- zamach majowy, po którym nastąpią rządy autorytarne; władzę sprawować będzie wąska grupa ludzi - sanacja- na czele z liderem. 1918 - w roku tym Polska pojawiła się na mapie. Musiały więc wykształcić się władze...

PKWN i Manifest Lipcowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

UTWORZENIE PKWN I OGŁOSZENIE MANIFESTU LIPCOWEGO W 1944 Armia Czerwona zbliżała się do rdzennych ziem polskich. Spowodowało to, że aktywizować zaczęła się prawica, ale również i lewica, która czuła, że stoi przed historyczną perspektywą na objęcie władzy. Komuniści aktywizując się powiększyli Armi...

Węgierski październik i praska wiosna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1148

WĘGIERSKI PAŹDZIERNIK (1956) I PRASKA WIOSNA (1968) Postanowienia XX zjazdu KPZR w dużym stopniu oddziaływały na Węgry i Polskę. Węgierski październik - 1956 Stalinizm na Węgrzech odznaczał się największą represyjnością. Odpowiedzialny za t...

Wielonarodowościowy charakter II Rzeczpospolitej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 896

WIELONARODOWOŚCIOWY CHARAKTER II RZECZPOSPOLITEJ W latach 1921 oraz 1931 odbyły się powszechne spisy ludności. Wykazały one, że na terenach II RP znajduje się ok. 69% obywateli uznających się za Polaków. Tak więc trzecia część ludności w pa...

Wierzenia Słowian

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1239

Wierzenia Słowian Religia Słowian, o ile wzięła początek we wspólnej religii ludów aryjskich, okazuje niewątpliwe podobieństwo do indyjskiej i perskiej. Była ona, jak u Indów, kultem światła i sił natury; rozróżniano także, jak u wyznawców Zoroastra, bogów dobrych i złych (Bozy i Biesy, por. Amesza...

Wojna koreańska 1950-53

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1491

WOJNA KOREAŃSKA 1950-53 Indochiny od 1858 były kolonią francuską. W 1940 Francja przegrała wojnę i zmuszona została do bezwarunkowej kapitulacji. Kiedy do osi Berlin-Rzym- Tokio weszła Japonia, wymusiła oddanie Indochin. Francja więc tej...

Wojna na Bałkanach 1939-41

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1071

WOJNA NA BAŁKANACH I NA MORZACH 1939-41 WOJNA NA BAŁKANACH Półwysep Bałkański to tereny na których północy znajdowały się żyzne gleby, bogactwa mineralne. Rumunia posiadała złoża ropy...