Historia myśli o kulturze

note /search

Historia myśli o kulturze - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 1995

Według prof. Suchodolskiego kultura istnieje na ziemi od wieków, natomiast problem kultury jest niedawnego pochodzenia . Takie sformułowanie podkreśla, że interesować będzie nas właśnie problem kultury , a dopowiedzieć jeszcze najlepiej, że ...

Historia myśli o kulturze - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 966
Wyświetleń: 1274

MYŚL ANTYCZNA II wykład 19.10. Definicja terminologia kultury pojawiała się w sposób pośredni. Raczej znajdziemy oznaki świadomości odrębności w owym czasie porządku kulturalnego niż refleksje o tym porządku. Zasadniczo dzieje refleksji o kulturze od dziejów terminu kultury zanim zatem uwagę poś...

Historia myśli o kulturze - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1442

Grecy nie wypracowali pojęcia kultury, które można by uznać za w pełni ekwiwalentne wobec naszego współczesnego myślenia. Poczynili jednak ku temu przedwstępne kroki, a za takie należy uznać wypracowanie pojęć techne (sztuki) i paidei (wykształcenie), czyli pojecie sztuki i pojęcia wykształcenia ...

Historia myśli o kulturze - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1106

Trzeba oddać szacunek do myśli Wenderyjskiego historyka, polityka Ibn Chalduna ur. 1333 w Tunisie a zm. 1406. Jest on interesujący jak autor dzieła „Historia powszechna”, autora samodzielnego bowiem pisał je dystansując się tak do myśli arabskiej jak i do myśli antycznej. Szczególnie dla nas inte...

Historia myśli o kulturze - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1036

W uzupełnieniu poprzednich zajęć powiedzieć trzeba, że przedstawiona charakterystyka terminów cutus, cultura, civilitas, humanitas, opisywała różne zastępcze wyrażenia dla określenia formowania osobowości i stosunków społecznych. A przypomnijmy, że u Dantego z określeniem civilitas związane było ...

Historia myśli o kulturze - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1029

SAMUEL PUFENDOFR - NOWOŻYTNE POJĘCIE KULTURY Wielokroć zwracaliśmy uwage na historyczne i społeczne czynniki kształtowania się oraz przemian interesujących nas terminów i pojeć. Była między innymi mowa o tym jak ważną determinantą przekształceń semantycznych były tutaj zmiany w kulturze społeczn...

Historia myśli o kulturze - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1169

teoria postępu wykład Condorset, Turgot, Fergusson Swoich współczesnych i następców autor “Nauki Nowej” raził odwołaniem się do opatrzności i cykliczną wizją dziejów. Uważano go zatem za myśliciela, który idzie wbrew duchowi czasu. Możn...

Historia myśli o kulturze - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 574
Wyświetleń: 931

8 Voltaire wykład IX 21.12.2000r. Jakkolwiek reprezentanci oświeceniowej teorii postępu często podkreślali, że charakteryzują prawa rozwoju ludzkości, a w tym sensie podejmują zadania historyczne, to nie brakowało takich, którzy protestowali, przeciwko temu, by to co czynili Turgot, Condorcet czy...

Historia myśli o kulturze - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 448
Wyświetleń: 959

JOACHIM LELEWEL (1786-1861) Dzieje polskiej refleksji o kulturze, stanowią dzieło godne odrębnego traktowania . Joachim Lelewel- działacz polityczny i uczony, który dopracował się koncepcji śmiałej w teoretycznym myśleniu i dojrzałej met...

Historia myśli o kulturze - wykład 10

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli o kulturze
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1155

Reakcje na poglądy Taylora, Morgana i ich następców, które datują się od roku 1890, odbywała się pod szyldem historyzmu. Inaczej mówiąc na ewolucjonizm odpowiedziały szkoły historyczne etnologii. A dotyczy to tak etnologii europejskiej jak i amerykańskiej. Oto u Ojca Wilhelma Schmidta, jednego z ...