Historia międzynarodowa - strona 3

Wykład - Napoleon Bonaparte i zmiany ładu europejskiego w latach 1804...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1253

Napoleon Bonaparte i zmiany ładu europejskiego w latach 1804-1815. Napoleon Bonaparte (1769-1821) stojący na czele państwa francuskiego jako pierwszy konsul (1799-1804) a następnie cesarz Francuzów (1804-1815) dzięki serii zwycięski kampanii wojennych zdołał, zniszczyć XVIII w. porządek i stworzyć ...

Wykład - Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie LN

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie LN na wybranych przykładach Mniejszość to grupa ludności zamieszkująca dane terytorium różniąca się od obywateli przynależnością narodową, wyznaniem, językiem, rasą, mająca jednak obywatelstwo danego państwa i zamieszkująca je na stałe. Rozwój tych kw...

Wykład - panamerykanizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

PANAMERYKANIZM Narodziny Przyczyny Wzrost gosp. USA potrzeba nowych rynków zbytu- odejście od izolacjonizmu Sekretarz stanu USA Blaine poprzez integracje chce wzmocnić bezpieczeństwo i handel USA Chęć USA do wyrugowania wpływu mocarstw pozaregionalnych Rozwój 11.81 Blaine zaprasza na konf pan...

Wykład - Plany wojenne Austro-Węgier

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

Plany wojenne Austro-Węgier i Niemiec, oraz ich zmiany w trakcie wojny: a) Austro-Węgry: * przedwojenne 1881-1883 Minimalkriegsfall R gen. Fridrich Beck - plan operacyjny przeciw Rosji, stworzenie systemu twierdz w Galicji przed wejściem R...

Wykład - plany wojenne Francji i Rosji i ich zmiany w trakcie I wojny ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

plany wojenne Francji i Rosji i ich zmiany w trakcie I wojny światowej. Francja- po ostatniej wojnie z Niemcami miała przez długi czas opracowane plany obronne, defensywne, co zmienił Henri Bonnal, głównie dzięki przymierzu Francji z Rosją i Wielką Brytanią. Nowy plan przewidywał, że Niemcy będą ch...

Wykład - proces normalizacji stosunków radziecko-japońskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

proces normalizacji stosunków radziecko-japońskich problemy okupacja przez JPN zasobnej w ropę PN cz. Sachalinu siła antyradzieckich kół polit. Korzyści z porozumienia mocniejsza pozycja w rozmowach z USA koncesja na wydobywanie złóż przez JPN na Sachalinie i Syberii I-VIII pobyt Joffego w to...

Wykład - procesy integracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

PROCESY INTEGRACYJNE W AŁ, KONGESY HSIPANOAMERYKKAŃSKIE. Koncepcje federacji kształtowały się już od zdobycia przez AŁ niezależniości Simon Bolivar w Liście z JAM wierzył w stworzenie jednego narodu połączonego kult., cyw., rel. Jęz żyjącego w republice. Tendencje ustanawiania monarchii w AŁ BRA...

Wykład - Procesy narodowowyzwoleńcze i państwowotwórcze w Europie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Procesy narodowowyzwoleńcze i państwowotwórcze w Europie 1804-1912 : Belgia, Grecja, Serbia, Bułgaria, Rumunia, Albania. Grecja Przyczyny: silna pozycja kościoła prawosławnego, wysoka pozycja greków w Turcji, zwłaszcza w handlu i urzędach państwowych, tajne stowarzyszenia Heterie, organizacje filoh...