Wykład - proces normalizacji stosunków radziecko-japońskich

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - proces normalizacji stosunków radziecko-japońskich - strona 1 Wykład - proces normalizacji stosunków radziecko-japońskich - strona 2

Fragment notatki:

proces normalizacji stosunków radziecko-japońskich
problemy
okupacja przez JPN zasobnej w ropę PN cz. Sachalinu
siła antyradzieckich kół polit.
Korzyści z porozumienia
mocniejsza pozycja w rozmowach z USA
koncesja na wydobywanie złóż przez JPN na Sachalinie i Syberii
I-VIII pobyt Joffego w tokio załagodzenie stosunków
IX 1923 oskarżenie okrętu RR z pomocą humanitarną o szerzenie propagandy radzieckiej
14.V,1924 Pekin negocjacje RR-JPN- Kenkichi Yoshizawa i Karachan,
20.I.1925 traktat pekiński
przywracała stosunki dyplomatyczne i konsularne między obu państwami
traktat zawarty w Portsmouth w 1905 r. pozostaje w mocy, natomiast wszystkie inne traktaty dwustronne zawarte wcześniej miały być renegocjowane.
zobowiązanie niemieszania się w sprawy wewnętrzne drugiej strony
Japonia może starać się o uzyskanie koncesji na eksploatację bogactw mineralnych i lasów na całym terytorium RR
Do traktatu dołączone były 2 protokoły
A
sprawy rozrachunkowe byłych placówek dyplomatycznych Rosji i Japonii
zobowiązanie Japonii do opuszczenia północnego Sachalinu do 15 maja 1925 r.
B
Daje JPN prawo do eksploatacji zasobów ropy naftowej na Sachalinie w ciągu 40-50 lat
w kwietniu 1927 r. Lewe pro RR skrzydło Kuomitangu doprowadza do dymisji Czang Kaj-szeka Agresja JPN na CHN
Syt w Mandżurii
władanie zwalczających się dowódców wojskowych
podział wpływów między RUS i JPN wzdłuż linii: kolei wschodniochińskiej( RUS) i Południowomandżurskiej (JPN0
podział uznawany przez mocarstwa (USA deklaracja Root- Kogoro)
Czang Kaj- Szek dąży do uwolnienia Mandżurii od obcych wpływów V-VII 1929 ataki na posterunki RUS na tym terenie wzmocnienie sił RR negocjacje w Chabarowsku.
XI.1929 Henry Stimpson sekretarz stanu USA (mimo nie uznawania RR) wysyła notę do RR informującą że agresja na CHN jest pogwałceniem paktu Brianda- Kelogga. Ostra odpowiedź Litwinowa w prasie.
Wzmacnianie kół militarystycznych w JPN Załamanie eksportu do USA (jedwab)
Wzrost bezrobocia i pauperyzacja społ.
Zmniejszenie stanu Armii Kuantuńskiej w Mandżurii oskarżanie premiera Hamaguchi Osachi o zdradę ideału Wlk. JPN
Odczuwa się przeludnienie rozwiązaniem ekspansja na kontynencie
Mandżuria pełna surowców i popytu na towary JPN
Wzrost liczebności i znaczenia Armii Kuantuńskiej próba stosowania faktów dokonanych w relacjach z rządem w Tokio ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz