Historia literatury staropolskiej

note /search

WYKŁAD Sentymentalizm w Rosji i główni sentymentaliści rosyjscy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 2926
Wyświetleń: 14546

W treści notatki można trafić na takie zagadnienia jak: sentymentalizm, harmonia świata, Mikołaj Karamzin, opowiadanie, nowela sentymentalna, powieść, dramat, komedia łzawa, dramat mieszczański, Geller, Gesner, Karpiński, Asiński, Bogusławski, Brodziński, Brodecki, Lawrence Stern, podróż sentymenta...

WYKŁAD Twórczość Gribojedowa, początki romantyzmu i A. Puszkin

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5285

Wykład z przedmiotu historia literatury rosyjskiej do 1842 roku, który na UJ w Krakowie prowadzi dr Jan Dębski. Notatka ma 3 strony i jest w formacie doc. Notatka poświęcona jest postaciom Gribojedowa i Puszkina. W jej treści pojawiają się następujące tematy i zagadnienia: początki romantyzmu w Rosj...

WYKŁAD Twórczość Puszkina 1817 - 1826

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5887

Puszkin coraz bardziej fascynuje się estetyką romantyczną (tematyka i gatunki związane z romantyzmem.) Zaczyna pisać ballady, rozpoczyna pracę nad poematem, którego zarys powstał w 1817 roku, natomiast został ukończony w marcu 1820r. - “Rusłan i Ludmiła”. Była to pierwsza próba zmierzenia się Pusz...

WYKŁAD Aleksander Sumarokow i jego twórczość.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6314

2-stronicowa notatka w formacie doc na temat twórczości i życia Aleksandra Sumarokowa. Notatka z historii literatury, a konkretnie z przedmiotu historia literatury rosyjskiej do 1842 roku, który prowadzi dr Jan Dębski na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W treści notatki można spotkać się z na...

WYKŁAD Przedstwiciele szkoły Sumarokowa w literaturze rosyjskiej drugi...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2807

Przedmiot prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie dr Jan Dębski. Notatka 2-stronicowa w formacie doc. Temat notatki to: Przedstwiciele "szkoły Sumarokowa" w literaturze rosyjskiej drugiej połowy XVIII wieku. W treści notatki można spotkać się z następującymi pojęciami i postaci...

WYKŁAD Gawryła Dzierżawin i jego twórczość. Początki sentymentalizmu w...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 644
Wyświetleń: 9226

Wykład, z którego pochodzą notatki prowadzi dr Jan Dębski na UJ w Krakowie. Notatka ma 2 strony, format doc. W treści notatki następujące zagadnienia: Gawryła Dzierżawin (1743 - 1816), wojsko, pułk Preobrażeński, powstanie Pugaczowa, krytyka poczynań generalicji carskiej po upadku powstania Pugac...

WYKŁAD Postać Iwana Dymitriewa. Koniec wieku XVIII i początek XIX w li...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2821

historia literatury rosyjskiej do 1842 roku, z której wykład prowadzi dr Jan Dębski na UJ). 2-stronicowa notatka w formacie doc poświęcona postaci i twórczości Iwana Dymitriewa oraz czasom, w których żył i tworzył. W treści wykładu można spotkać się z następującymi zagadnieniami: postać i twórczość...

WYKŁAD Spór klasycystów i karamzinistów w Rosji na początku XIX wieku....

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4466

Tematem notatki z wykładów są spory między klasycystami i karamzinistami w Rosji na początku XIX w. Notatka jest sporządzona w formacie doc, 2 strony. W treści notatki można znaleźć następujące tematy: klasycyści, karamziniści, sentymentaliści, preromantycy, romantycy, Przyjacielskie Stowarzyszenie...

WYKŁAD Poematy i dramaty Lermontowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 924
Wyświetleń: 7196

W treści notatki następujące zagadnienia: Kaukaski jeniec, Puszkin, twórczość lorda Byrona, Dwie niewolnice, Fontanna Bakczysaraju, poematy ?Julio? oraz ?Spowiedź?, 1830, Ostatni syn wolności, ??? , działalność dekabrystów, inspiracja

Historia literatury średniowiecze-barok

 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 3332
Wyświetleń: 8561

Ponadto notatka porusza zagadnienia takie jak: publicystyka jako sztuka wymowy, O Poprawie Rzeczypospolitej, Jan Kochanowski – życiorys, pieśni, fraszki, treny, Psałterz Dawidów, Odprawa Posłów Greckich, poemat Zuzanna, Dziki Mąż, Łukasz Górnicki, Dworzanin Polski, Klemens Janicki, Księga Żalów, Mi...