Historia literatury polskiej - strona 7

Mikołaj Sęp Szarzyński, BPS, t. 23, Poezje zebrane, s. 1-52

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 882

Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się ok. 1550 r. w Zimnejwodzie lub Rudnie (okolice Lwowa) w rodzinie szlacheckiej. Studia uniwersyteckie odbywał w Wittenberdze (od 21 V 1563r) i Lipsku (od jesieni tegoż roku).W roku 1601 ukazał się je...

Mikołaj Sęp Szarzyński, BPS, t. 23, Poezje zebrane, s. 52-72

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 693

Mikołaj Sęp Szarzyński, BPS, t. 23, Poezje zebrane, s. 52 - 72 Sonet I, O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego czas szybko przemija, radość może nagle zostać zmącona przez śmierć. -człowiek jest wciąż dręczony pokusami. -wszystkie starania nic nie pomagają, ponieważ pragnienie s...

Montaigne, Próby - Apologia Rajmunda Sebond, wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

Montaigne - Próby Apologia... - wprowadzenie Apologia Rajmunda Sebond jest największym traktatem racjonalistycznym we Francji w XVI wieku, a może nawet najważniejszym traktatem tego rodzaju w ówczesnej Europie. Jest summą racjonalizmu rensansowego, a przy tym, jak wszystko u Montaigne'a, nosi pięt...

Piotr Skarga, Kazania Sejmowe, kazanie II

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 525

Piotr Skarga, Kazania Sejmowe, kazanie II wstęp - słowa Jezusa o miłości i pokoju Treść Kazania (przed tym jeszcze krótki wstęp o braku stałości na świecie, miłości i pokoju) Królestwa giną i upadają: królestwa porównane do ciała (również chorują, proszą o bożą pomoc, korzystają z leksarstw). Wsp...

Piotr Skarga, Kazania Sejmowe, kazanie VII

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

KAZANIA SEJMOWE Piotra Skargi, Kazanie VII Prawa i statuty: Sprawiedliwe - potrzebne są RP 2. Niesprawiedliwe - obecne w RP CO TO JEST PRAWO? - jako nauka życia i kanon spraw ludzkich, którym „prostują postępki swoje” DWIE RZECZY PRAWA: Świeca wyznacza drogę, którą należy podążać Surowa kar...

Polska poezja świecka XV w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 966

Polska poezja świecka XV w., oprac. Maciej Włodarski, BN I 60, 1997. WSTĘP Rozwój poezji w Polsce do XV w. tzw. poezja „ludowa” - przedchrześcijański folklor, niegodny uwiecznienia (brak znajomości języka polskiego u piśmiennych duchownych; pogaństwo), pieśni obrzędowe (weselne, żałob-ne, związa...

Proza polska wczesnego renesansu 1510-1550 - Sowiźrzał krotofilny i śm...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

Proza polska wczesnego renesansu 1510-1550, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954 - Sowiźrzał krotofilny i śmieszny (Sowizdrzał krotochwilny i śmieszny) Tytułem wstępu należałoby zapodać parę informacji na temat tego, z czym w ogóle mamy tu do czynienia. Otóż, Drodzy Pańśtwo, mamy tu do czynienia z...

Literatura dwudziestolecia - zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1890

Literatura D wudziestolecia M iędzywojennego Lista lektur i zagadnienia do egzaminu Zagadnienia Znaczenie terminów: awangarda, pierwsza awangarda (krakowska), druga awangarda, futuryzm, dadaizm, neosymbolizm, neoklasycyzm, metafizyka codzienności...

Literatura pozytywizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2947

Literatura pozytywizmu Sytuacja polityczna w trzech zaborach po upadku powstania styczniowego. Lojalizm polityczny a opór społeczeństwa. Społeczne warunki rozwoju literatury. Literatura polska po 1863 roku. Granice czasowe okresu. Na...

Średniowiecze - ważne daty

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Średniowiecze V XV - 476 rok koniec istnienia cesarstwa zachodniorzymskiego , w którym został pozbawiony władzy ostatni cesarz zachodniorzymski Romulus Augustulus -zamknięcie przez Justyniana Wielkiego Akademii Ateńskiej -( 529 ), zamordowanie Hypatii z Aleksandrii ( 415 ) - koronacja