Literatura pozytywizmu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3899
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Literatura pozytywizmu  - strona 1  Literatura pozytywizmu  - strona 2  Literatura pozytywizmu  - strona 3

Fragment notatki:

Literatura pozytywizmu Sytuacja polityczna w trzech zaborach po upadku powstania styczniowego. Lojalizm polityczny a opór społeczeństwa. Społeczne warunki rozwoju literatury.
Literatura polska po 1863 roku. Granice czasowe okresu. Nazwa okresu i kłopoty terminologiczne. Filozoficzny pozytywizm na Zachodzie a pozytywizm w Polsce. Recepcja myśli zachodnioeuropejskiej. Pozytywizm Comte'a. Nauka Darwina. Buckle i naturalistyczna interpretacja historii i kultury. Spencer i myśl socjologiczno-ekonomiczna pozytywizmu. Mill i etyka utylitarna. Taine i humanistyka pozytywizmu. Laicka i antyklerykalna orientacja „młodych”.
Początki ruchu „młodych”. Pokolenie Szkoły Głównej. Rola publicystyki. Walka „młodej” i „starej” prasy. Pojęcie literatury tendencyjnej. Koncepcja zaangażowania twórcy, dominacja prozy nad poezją, nowy czytelnik. Powieść historyczna i jej rola w kształtowaniu świadomości narodowej. Pozytywistyczne „kwestie” - kobieca, chłopska, żydowska.
Przemiany prozy realistycznej. Dojrzała powieść realistyczna. Rozwój poszczególnych gatunków. Nurt psychologiczny w prozie. Powieść historyczna (Kraszewski, Sienkiewicz). Rozkwit małych form narracyjnych (nowela, opowiadanie) oraz gatunków publicystycznych (kronika, felieton). Rola pisarzy dziś zapomnianych: Sygietyński, Świętochowski. Recepcja literatury europejskiej.
Kryzys światopoglądowy pozytywizmu w drugiej połowie lat 80. Literacka diagnoza kryzysu. Przejawy dekadentyzmu w literaturze schyłku dziesięciolecia.
Poezja epoki. Nawiązania do romantyków (Norwid, Lenartowicz). Twórczość Asnyka i Konopnickiej.
Dramaturgia epoki. Dramat obyczajowy. Życie teatralne w Galicji i w zaborze rosyjskim (na podstawie podręcznika H. Markiewicz Pozytywizm ).
Najwybitniejsi przedstawiciele krytyki literackiej i historii literatury.
A. LEKTURY OBOWIĄZKOWE I Literatura, krytyka, publicystyka A. Asnyk, Poezje zebrane , Toruń 1995 (Wstęp Z. Mocarskiej-Tycowej)
P. Chmielowski, artykuły w antologiach (zob. niżej poz. A. II)
A. Dygasiński, Zając F. Faleński, Wybór utworów, oprac. M. Grzędzielska, 1971, BN I, 202 [cykle poetyckie: Melodie z domu niewoli, Sponad mogił, Meandry - 20 utworów]
M. Konopnicka, Nowele i opowiadania ( Banasiowa, Józefowa, Józik Srokacz, Mendel Gdański, U źródła, Urbanowa, W dolinie Skawy); Poezje, oprac. A. Brodzka, 1960.
J. I. Kraszewski, Dziecię Starego Miasta, BN I, 71.
E. Orzeszkowa, Nowele i opowiadania ( Daj kwiatek, Dziwak, W zimowy wieczór); Marta; Meir Ezofowicz; Dziurdziowie; Nad Niemnem, Cham, Melancholicy (Światło w ruinach,

(…)

…; Lalka, oprac. J. Bachórz, BN I, 262; Emancypantki, Faraon; artykuły w: Programy i dyskusje literackie…(zoc. Poz. A. II).
H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań, oprac. T. Bujnicki, BN I, 231 (Szkice węglem, Jamioł, Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Niewola tatarska, Latarnik, Wspomnienia z Maripozy); Ogniem i mieczem ,Potop, Pan Wołodyjowski, Bez dogmatu, Quo vadis?, Krzyżacy; P…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz