Filozofia - strona 35

Filozofia starożytna - Szkoły i przedstawiciele neoplatonizmu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2324

Każdy z nich dotyczy innego zagadnienia związanego z filozofią. Łącznie notatka ma objętość 39 stron. Pierwszy plik ma objętość 10 stron i dotyczy odrodzenia filozofii portyku w Rzymie i neostoicyzmie. W kwestii neostoicyzmu w dokumencie omówiono jego cechy oraz głównych przedstawicieli. Pierwsz...

Wykłady z filozofii

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • dr Justyna Sprutta
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2961

Zamieszczam notatki z wykładów z filozofii ogólnej na pierwszym semestrze studiów. Zawierają podstawowe informacje jakie student wiedzieć powinien zaczynając ten kierunek. Zajęcia prowadzone są na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej a prowadzi je dr Justyna Sprutta. Notatka ma 7 stron i por...

Filozofia. Opracowanie tez egzaminacyjnych u profesora Mikołajczyka

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • prof. Hubert Mikołajczyk
 • Filozofia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4025

Jest to opracowanie tez egzaminacyjnych u profesora Mikołajczyka. Treść notatki zawiera takie treści jak m.in.: Co to jest Logos wg stoików. Twierdzenia Heraklit'a. Logos jako "rozum", ale też "słowo", "myśl" i "prawo"; Słuchanie Logosu wg Heraklita. Wariabil...

Filozofia, wykłady - prof. dr hab. Janusz Majcherek

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Majcherek
 • Filozofia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3920

Z notatki można się dowiedzieć kim był, jakie głosił poglądy i jak przyczynił się do rozwoju filozofii: Anaksymander, Anaksymendes, Karol Wojtyła, Kierkegaard, Chomsky Noah, Witkacy, Max Scheler, Hegel, Teilhard de Chardin, Schopenhauer, Hera...

Filozofia - etymologia, moniści, eleaci

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Kwietniewska
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2625

Z notatki można dowieedzieć się czym zaistniał w filozofii: Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Heraklit z Efezu, Ksenofanes z Kolofonu, Zenon z Elei, Empedokles, Protagoras, Sokrate...

Filozofia - Platon, Arystoteles, Św. Augustyn

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Kwietniewska
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3297

Metoda dialektyczna: Metoda elenktyczna (metoda zbijania, część negatywna) - polegała na zbijaniu fałszywych przekonań. Sokrates przychodził jako petent do kogoś, zadawał pytania przy których rozmówca się gubił, a na koniec sam podawał definicję o którą prosił na początku. Pokazywał w ten sposób, ...

Filozofia - Idole, Immanuel Kan, Ghandi

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Kwietniewska
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1946

1561-1626 Francis Bacon, uważany jest za prekursora empiryzmu. Próbował uczynić filozofię bardziej naukową. Bacon żył w czasach, gdy filozofia nowożytna jeszcze nie istnieje. Zaczął od krytyki dotychczasowych dokonań. Filozofia poważna powinna opierać się na wynalazkach. Postęp nauki polegał na na...

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 7910

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Prof. Kostyło Wykład I- 6.10.2011 Koncepcje ANARCHIZM. 1.HISTORIA ANARCHIZMU. Anarchizm jest teorią polityczną utrzymującą, że wszelkie formy władzy rządowej są niepotrzebne i niepożądane społecznie. Powi...

Filozofia w filmie - wykłady cz.2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. Ann Gunkel
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204

FILM NOIR & THE AMERICAN CITY: URBAN EXISTENTIALISM (Jean-Paul Sartre) Film: Carol Reed, The Third Man (1949) EXISTENTIALISM The Madman parable a lunatic: “God is Dead” Interchange of madman and crowd! (a big notion in existentialism...

Filozofia w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lesław Hostyński
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3234

Dodatkowo notatka zawiera charakterystykę filozofii XIX wieku i współczesnej. Ponadto tłumaczy poglądy każdego z filozofów, np: podział dialogów, bytność, poznanie idei. Tales i poszukiwanie zasady świata Aby posiadane wiadomości (umiejętności praktyczne) mogły być uznane za naukowe muszą być u...