Filozofia - Idole, Immanuel Kan, Ghandi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - Idole, Immanuel Kan, Ghandi - strona 1 Filozofia - Idole, Immanuel Kan, Ghandi - strona 2 Filozofia - Idole, Immanuel Kan, Ghandi - strona 3

Fragment notatki:

1561-1626 Francis Bacon, uważany jest za prekursora empiryzmu. Próbował uczynić filozofię bardziej naukową. Bacon żył w czasach, gdy filozofia nowożytna jeszcze nie istnieje. Zaczął od krytyki dotychczasowych dokonań. Filozofia poważna powinna opierać się na wynalazkach. Postęp nauki polegał na następstwie osób, nauczyciela i słuchacza. Tylko ta nauka wzbudza zainteresowanie, która jest polemiczna, z drugiej strony nauka była determinowana przez populizm. Nie wiemy jaki jest pełen zasób wiedzy jaki możemy posiąść bo przetrwało tylko to co było atrakcyjne.
Zauważył, że jeśli staniemy na stanowisku arystokratycznym, to poznanie człowieka nie będzie obiektywne. Bacon mówi, że w naukach panuje tylko ustrój demokratyczny. Teorie te są w większości aktualne do dziś. Idole - błędy tkwiące w rozumie każdego człowieka, zafałszowanie rozumu. Idole, które opanowały umysł są nabyte lub wrodzone. Nabyte pochodzą z filozofii i nauk.
Rozum sam z siebie jest bardziej skłonny do popełniania błędów niż zmysły. Jeżeli coś jest poza naszym umysłem to nie zobaczymy tego. Prawda z trudem dociera do człowieka, dzieje się tak przez idole. Biorą się one z immanentnego trwania w rozumie, będą wpływać na treść poznania. Cztery rodzaje idoli: idole plemienia - dotyczą całego gatunku ludzkiego, wynikają z natury ludzkiej. Antropomorfizacja - rzeczom przyznaje się właściwości ludzkie. idole jaskini - idole jednostki ludzkiej, idole indywidualne, każda jednostka ma swojego rodzaju jaskinię. Pieczarę, która załamuje światło. Idol jaskini ma zawężający wpływ, ale możemy to ograniczyć pracę nad sobą lub wpływanie na innych. idole rynku - wynikające ze wzajemnej bliskości i obcowania rodzaju ludzkiego. Związane są z językiem, komunikacją. idole teatru - weszły do umysłu człowieka z doktryn filozoficznych, wzięły się z przyjęcia pewnych systemów ideologicznych, filozoficznych. Ograniczają nas przez to, że każdy system operuje innych modelem pojęciowym, wchodząc do jednego systemu nie znamy pojęć innych systemów. Żeby ograniczyć wpływ tego idola trzeba iść do innego teatru i zobaczyć czy inna sztuka nam się podoba. Poznanie świata nigdy nie będzie do końca obiektywne. Remedium: Jeśli rozum jest zawodny, trzeba zwrócić się ku zmysłom. Poznanie zmysłowe musi mieć potwierdzenie w eksperymentach. Indukcja rodzaj wnioskowania od szczegółu do ogółu, charakterystyczne dla empiryzmu. Przed Baconem obowiązywała indukcja enumeracyjna, czyli przez wyliczenie. Ta indukcja jest zawodna. indukcja eliminacyjna - jest dużo bardziej skomplikowana, trzeba przejść przez trzy etapy: lista obecności (gdzie dane zjawisko występuje), lista nieobecności (gdzie nie występuje), lista stopnia (gdzie i z jakim natężeniem występuje zjawisko).

(…)

…. Nie można było zmieszać empiryzmu z racjonalizmem bo to prowadziło do zniekształcenia wiedzy. David Hume - ostatni empirysta, który postawił pytanie: co tak naprawdę do nas dociera przy posługiwaniu się zmysłami? Hume pokazał granicę poznania empirycznego. Do wyniku poznania empirycznego dodajemy coś co nie bierze się z tego poznania - jest to przyzwyczajenie. Kant zainspirował się tym paradygmatem, którego istotą było zmieszanie ze sobą dwóch dróg poznania. Immanuel Kant - (1724-1804), do tej pory kierowaliśmy się pewnymi sądami analitycznymi. Kant zauważył, że istnieją jeszcze inne ich rodzaje. Typowy podział to: sądy analityczne - orzeczenie jest zawarte w podmiocie, mają charakter naukowy, ale nie rozszerzają naszej wiedzy. Sądy wyjaśniające. sądy rozszerzające (syntetyczne) - orzeczenie dodaje informacje…
…”. Aby posiadać dyscyplinę trzeba mieć mocny kręgosłup, jest to fundamentalne, może mieć umocowanie w charakterze. tolerancja - indyferentyzm (zobojętnienie). Z tolerancją wiąże się szacunek dla drugiego człowieka. a aktywność - rozumiana szeroko; zmierzanie do tego, aby wokół nas było lepiej. odwaga cywilna - osoba potrafi publicznie mówić o swoich poglądach. odwaga intelektualna - uczuciowość.
krytycyzm…
…. - trzeba myśleć o prawdzie - jeśli myślimy o prawdzie to wpływa to na nasze czyny - mówienie prawdy powiększa nasza karmę - każde działanie niesie za sobą nieoczekiwane następstwa, każde dobre działanie będzie miało dobre konsekwencje; w polaczeniu z reinkarnacja Zycie w prawdzie pozwala nam osiągnąć wyższy stopień bytu - prawda czyni nas wolnych - człowiek który brnie w kłamstwo nie jest wolny bo kreuje swój…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz