Filozofia. Opracowanie tez egzaminacyjnych u profesora Mikołajczyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4221
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia. Opracowanie tez egzaminacyjnych u profesora Mikołajczyka - strona 1 Filozofia. Opracowanie tez egzaminacyjnych u profesora Mikołajczyka - strona 2 Filozofia. Opracowanie tez egzaminacyjnych u profesora Mikołajczyka - strona 3

Fragment notatki:

Jest to opracowanie tez egzaminacyjnych u profesora Mikołajczyka. Treść notatki zawiera takie treści jak m.in.: Co to jest Logos wg stoików. Twierdzenia Heraklit'a. Logos jako "rozum", ale też "słowo", "myśl" i "prawo"; Słuchanie Logosu wg Heraklita. Wariabilizm jako pogląd filozoficzny. Wszystko płynie (panta rhei). Parmenidesa z Elei o jedności i stałości bytu. Słynne powiedzenie Heraklita: 1. Nigdy nie wchodzi się do tej samej rzeki, Jońska filozofia przyrody. Filozoficzny pogląd Monizm i natury bytu: materialna , duchowa i materialno-duchowa. Istnieje monizm materialistyczny (Demokryt, Epikur i Lukrecjusz) oświecenie (Denis Diderot, Paul d'Holbach) , Marks, neomarksizm, pozytywizm, neopozytywizm. Hylozoizm jako koncepcja ożywionej materii. Tales z Miletu i jego twierdzenie. Twierdzenie Demokryta i budowa świata z atomów. Materializm i jego przeciwieństwo - idealizm. Materializm żywiołowy (Tales z Miletu) i Materializm żywiołowy. Szkoła Elejska i jej przedstawiciele - Ksenofanes, Parmenides i Zenon z Elei. Zasada (prawo) tożsamości, zasada (prawo) identyczności. Zenon z Elei twierdził, że zmysły do prawdy nie prowadzą, byt jest stały, wieczny i niezmienny i sformułował paradoksy między innymi: Dychotomia i Strzała. Platon- - Idealizm obiektywny, byt realny, byt idealny. Metafizyka w rozumowaniu Arystotelesa. Ontologia czyli nauka o bycie. Epistemologia czyli nauka o poznawaniu. Etyka czyli nauka o moralności. Estetyka - nauka o wyglądzie rzeczy. definicja hyloizmu, deloizu, dualizmu, i bytu. Notatka zawiera także definicję prawa, racjonalizmu. Dowody istnienia Boga przeprowadzli filozofowie Tales, Anaksymander, heraklit. Filozofowie Eleaci. Parmenides i Zenon. Platon i Arystoteles, Epikur. Filozofia średniowiecza - Św. Augustyn. Św. Tomasz stworzył system filozoficzny zwany tomizmem. Św. Franciszek, Św. Anzelm. Dowód kosmologiczny Świętego Tomasza z Akwinu czyli 5 dowodów na istnienia Boga. Iluminizm czyli łaska od boga. Notatka zawiera też definicję scholastyki oraz temat Boskie Państwo. Prawo dialektyki Hegla. Twierdzeniu (tezie) odpowiada zaprzeczenie (antyteza), z których w konsekwencji wyłania się ich uzgodnienie (synteza). Filozof Sokrates i jego wiara w absolutne znaczenie dobra i cnoty (gr. arete). Według Sokratesa cnota jest wiedzą Rozmowy Sokratesa z Ateńczykami i jego dwie metody.

FILOZOFIAOPRACOWANIE TEZ EGZAMINACYJNYCH PROWADZĄCY prof. Mikolajczyk
Logos - według stoików "rozum świata". Tak jak Heraklit, tak i stoicy uważali, że wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli logosu. Uważali, że człowiek to świat w miniaturze, czyli mikrokosmos, będący odbiciem makrokosmosu. Heraklit stwierdza, że "duszy jest logos sam siebie wspierający". Czynnik kształtujący wszelki byt.
Logos jest słowem wieloznacznym. Może oznaczać "rozum", lecz także "słowo", "myśl" i "prawo"; pochodzi od czasownika (lego), znaczącego "liczyć" (także "zaliczać" oraz "rozumować"), a także "mówić" i "zbierać", "łączyć". Stąd u Heraklita ci, którzy słuchają logosu "mają jeden wspólny świat" - są połączeni we wspólnym zrozumieniu. Dochodzą tu do głosu trzy znaczenia terminu "logos" - 1. logosu się słucha, bo jest on słowem, 2. logos obdarza zrozumieniem, gdyż jest rozumem, 3. logos łączy ludzi, bo oznacza "połączenie".
Wariabilizm - pogląd filozoficzny, według którego wszystko jest zmienne, czy też, jak to określił Heraklit z Efezu wszystko płynie (gr. panta rhei).
Wariabilizm jest poglądem przeciwstawnym do poglądu Parmenidesa z Elei o jedności

(…)

… przedfilozoficznych typowych dla animizmu. Został sformułowany przez Talesa z Miletu w twierdzeniu: "wszystko jest ożywione, jak to widać w bursztynie i magnesie". Do hylozoistów należą m.in. także pozostali (prócz Talesa z Miletu ) tzw. filozofowie jońscy czyli Anaksymenes i Anaksymander, ponadto Heraklit, Leukippos czy Demokryt. Hylozoizmowi ostro przeciwstawili się np. pitagorejczycy, Empedokles czy Anaksagoras…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz