Filozofia - strona 34

Filozofia - Wykłady dr Kusak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 4046

Wykłady z filozofii dr hab. Leszka Kusaka z UEK. 14 wykładów, 20 stron w formacie doc. Wśród poruszanych zagadnień: jońska filozofia przyrody, Anaksymander z Miletu, Tales z Miletu, Solon, Heraklit, pantha rei, heraklityzm, wariabilizm, zjawiska nie są prawdziwym bytem, Parmenides, Zenon z Elei, Dem...

Wykłady z przedmiotu

 • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
 • dr Magdalena Cybulska
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3276

W niniejszej notatce można spotkać też takie zagadnienia jak: doświadczenie, zdziwienie, wątpienie, poznanie realne, nauki realne, nauki formalne. Później opisany został termin filozofia, a także poruszono takie związane z tym aspekty jak:...

Filozofia - ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1904

Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: Arystyp z Cyreny, cnota, Anaksagoras, homoiomeria, Arystoteles, dandys starożytności, teoria złożeń bytowych, substancja, forma i materia w substancji, akt - możność, przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne bytu

Filozofia - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1736

Referat składa się z 2 stron, zapisanych w formacie docx. Temat referatu brzmi: Sofiści - Protagoras. Zagadnienia jakie zostały opisane w referacie są następujące: charakterystyka ruchu sofistycznego, krytyka sofistów przez Platona i Arystotelesa, zainteresowanie filozofii sofistów, krótka biografi...

Filozofia - ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2044

Ćwiczenia dotyczyły Sokratesa. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: krótka biografia Sokratesa, poglądy Sokratesa, cnota jako dobro bezwzględne, cnota jako wiedza, poglądy logiczne, metoda elenktyczna, metoda majeutyczna Sokrates urodził się w Atenach i w Atenach spędził cał...

Filozofia - ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1995

Ćwiczenia dotyczyły stoicyzmu. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: historia Zenona, prawda wg stoików, znaczenie logiki dla stoików, myślenie i rozumowanie wg stoików, stoicka koncepcja relacji, dialektyka, sądy, sylogizmy hipotetyczne i dysjunktywne, retoryka u stoika, fizy...

Filozofia - ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2107

Ćwiczenia dotyczyły pitagorejczyków. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: Epikur z Samos, Arystyp z Cyreny, egzystencja, przyjemność, przyjaźń wg Epikura, przerażenie śmiercią wg Epikura, Pirron z Elidy, główne idee racjonalizmu kartezjańskiego, rozwój filozofii Kartezjusza, ...

Filozofia - ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1806

Ćwiczenia dotyczyły pitagorejczyków. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: związek pitagorejski, odkrycia pitagorejczyków, poznanie kulistości Ziemi, kim był Pitagoras, matematyka a pitagorejczycy, dusza wg pitagorejczyków,...

Podstawy filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Elżbieta Struzik
 • Filozofia
Pobrań: 2457
Wyświetleń: 17675

Do ściągnięcia 14 stron wykładów z filozofii w formacie doc. Zagadnienia zawarte w notatce to między innymi: podział filozofii, podział filozofii w Akademii Platońskiej, podział filozofii według Arystotelesa, filozofia presokratejska (presokratycy), Tales, hilozoizm, Anaksymander, apeiron, Anaksyme...

Filozofia- wykłady dr Kot Dobrosław

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosław Kot
 • Filozofia
Pobrań: 2695
Wyświetleń: 7742

Opracowany zestaw pytań obowiązujących na egzamin u dr Dobrosława Kota. 14-stronicowa notatka w formacie doc została opracowana na podstawie Tatarkiewicza i składa się z dokładnie opisanych myślicieli: Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Heraklit z Efezu, Demokryt z Abdery, ...