Wykłady z przedmiotu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3605
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z przedmiotu - strona 1 Wykłady z przedmiotu - strona 2 Wykłady z przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

W niniejszej notatce można spotkać też takie zagadnienia jak: doświadczenie, zdziwienie, wątpienie, poznanie
realne, nauki realne, nauki formalne. Później opisany został termin filozofia, a także poruszono takie związane z tym aspekty jak: filozofia a religia, filozofia a sztuka, definicja filozofii. Ponadto w dokumencie można również spotkać pojęcia: byt, istota, sfera pozoru, sfera prawdziwego bytu, trójkąt platoński, idea, mit anamnezy, mit metexis. W dokumencie znajduje się również podział filozofii oraz definicje takich pojęć jak: filozofia teoretyczna, filozofia praktyczna, etyka, pojetyka. Następnie opisano początki filozofii greckiej, a także wyodrębniono najważniejsze okresy w filozofii starożytnej:
okres powstania filozofii, oświecenia starożytnego, systemów starożytnych, szkół starożytnych, synkretyczny o charakterze religijnym. Następny wykład dotyczy postaci Talesa i Anaksymenesa. Kolejnymi omówionymi tu zagadnieniami są: filozofia Pitagorasa, Platona, teza o dualizmie świata, teoria cnót kardynalnych, etyczna teoria Platona, teoria państwa idealnego. Następnym wielkim filozofem którego postać została opisana w notatce jest Arystoteles i jego myśl filozoficzna, teoria sylogizmu oraz pojęcia z nim związane: materia, forma, przyczyna, cel, pierwsza przyczyna. Później opisana została
filozofia świętego Augustyna który był niejako kontynuatorem myśli Arystotelesa, pojawiają się również pojęcia: cnoty dianoetyczne, eudajmonia, teoria egzempalryzmu, iluminacja, woluntaryzm oraz problem zła.

Filozofia - dr Magdalena Cybulska
Wykład 1
Trzeba się zakochać w tym , co chce się poznawać. A wtedy poznawanie stanie się przygodą życia.
Wprowadzenie do filozofii
Polecane lektury służące poszerzaniu wiedzy przez studenta:
Filozofia- leksykon PWN,
Copelstone - Historia Filozofii
W. Tatarkiewicz - Historia filozofii Arno- Anzenbacher - Wprowadzenie do filozofii
J. Tischner - Historia filozofii po góralsku
L. Kołakowski - Mini wykłady o maxi sprawach
L Kołakowski - O co pytają nas wielcy filozofowie
Hartman - Wstęp do filozofii
Hoffe - Mała historia filozofii
Russel Problemy filozofii
Czego dotyczy filozofia, jej jądro, jej sedno? Czy tylko szaleńcy zajmują się filozofią? Carl Jaspers we Wprowadzeniu do Filozofii napisał, że:
-jedni ją respektują,
-inni nią gardzą, -uważa się ,że jest bardzo prosta i oczywista
-lub ogromnie skomplikowana, trudna, zawikłana, niedostępna zwykłemu człowiekowi. Są to definicje skrajne. Na pytaniem czym jest filozofia mogą padać najróżniejsze odpowiedzi, np. że jest to dziedzina akademicka. Znane powiedzenie - chłopski filozof -oznacza kogoś , kto mędrkuje i ma zabarwienie negatywne. Podstawą jest uświadomienie sobie ,że każdy człowiek był, jest i będzie filozofem, kiedy uświadomi sobie swoje ja, stanie się świadomym, myślącym człowiekiem, stawiającym sobie pytania. Wszyscy przez całe życie filozofujemy. Czynimy to już jako dzieci. W gruncie rzeczy filozofia nie jest czymś dla nas nowym. Zaczyna się ona od pytań, które nam się nasuwają, gdy swojski, potoczny świat traci swoją oczywistość i staje się problemem.
Ten potoczny, znany nam i swojski świat traci swoją oczywistość w sytuacjach granicznych . Sytuacja graniczna ma miejsce wtedy, gdy dzieje się coś, co nam burzy ten świat:
- utrata pracy, - poszukiwanie pracy
-choroba, -śmierć bliskiej osoby.
Człowiek wtedy zaczyna stawiać pytania : jaki jest sens i cel mojego życia, czy jest coś po śmierci. Te i inne pytania stawia się w różnych momentach życia, zwł

(…)

… zysku nie sposób nasycić
- Solon - ateński mąż stanu, poeta i prawodawca.
Aforyzmy Solona
Nie mów o nikim, że jest szczęśliwy, póki jeszcze żyje.
Unikaj przyjemności, które potem przynoszą smutek
Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą
Dąż do tego, co warte dążenia.
_ Tales z Miletu powszechnie uważany za pierwszego filozofa. Uznawany jest za twórcę podstaw nauki i filozofii europejskiej…
… twierdzili, że początkiem wszystkiego był ogień, jeszcze inni, że powietrze.
Talesowi zawdzięczamy naukowe stawianie pytań, mniej istotne jest to, co podał jako rozwiązanie.
Jego kontynuatorzy:
1 - Anaksymander-610-546 pne napisał pierwsze w Grecji dzieło
„O przyrodzie”
2 - Anaksymenes -VI w pne - również napisał dzieło o przyrodzie,
inne od pierwszego.
Anaksymander- jeden z pierwszych filozofów greckich, prawdopodobnie uczeń Talesa i nauczyciel Anaksymenesa.
Głównym zagadnieniem jego filozofii była zasada, inna natura. Z niej wywodzą się niebiosa światy. Zasadą Anaksymandra stał się bezkres. Z bezkresu cała przyroda powstawać musi.W pierwotnym bezkresie zawarte były przeciwieństwa. Proces powstawania przyrody polega na wyłanianiu się przeciwieństw. Anaksymander sformułował prawo przekształcania się pierwotnej…

Platonizm był doktryną bardzo popularną.
Kontynuował go Arystoteles, był rozwijany w chrześcijaństwie.
Platonizm oznacza przekonanie ,że istnieje byt idealny ( idee), od których zależy byt realny.
W psychologii platonizm oznacza ,że istnieje dusza.
W teorii poznania zakłada ,że istnieje wiedza rozumowa i zmysłowa.
W metodologii oznacza uznanie dla metod dialektycznych (filozoficznych)
W estetyce -prowadzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz