Filozofia - strona 33

Friedriech Wilhem Schelling

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Friedrich Wilhelm Schelling ( 17 75 - 1854 ) koncepcja przyrody jako jedności biegunowych przeciwieństw system idealizmu transcendentalnego zadaniem filozofii jest przejście drogi od ja i czystej podmiotowości do przyrody i na odwrót w nadziei, że gdzieś te drogi się krzyżują i dadzą jedność podm...

Johann Gottlieb Fichte - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Johann Gottlieb Fichte ( 1762 - 1814 ) filozofia Fichtego była przeciwieństwem naturalizmu bytowi przypisywała przeciwne własności niż te, które objawia przyroda byt prawdziwy podobny był nie do przyrody, lecz do ideału, nie do ma...

Klemens Aleksandryjski - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Klemens Aleksandryjski ( ok. 150 - 211/216 ) synteza wiary i wiedzy nie ma wiedzy bez wiary i wiary bez wiedzy na podstawie wiary, która podaje fakty, tworzy się wiedza, która te fakty tłumaczy nie ma niezgodności pomiędzy

Carl Gustaw Jung -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

Carl Gustaw Jung : Psychiatra i psycholog Wprowadził pojęcia: Nieświadomość zbiorowa Archetyp Uważał się za empiryka a nie za filozofa Świat racjonalny  świat nieracjonalny: Filozofia romantyzmu a filozofia starożytnej Grecji i Chrześci...

Schopenchałer -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

Schopenchałer : 1788 - 1860 filozof niemiecki nawiązywał do Kanta interesował się filozofią indyjską „Świat jest moim wyobrażeniem” - I prawda ciało  wola - rodzi się w cierpieniu człowiek ma największe potrzeby człowiek powinie...

Racjonalizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

RACJONALIZM - pogląd odrzucający przyjmowanie na samą tylko wiarę religijnych , filozoficznych , społecznych i politycznych dogmatów , choć nie jest jednoznacznie ateistyczny , ani rewolucyjny społecznie. Racjonaliści przyjmują tylko te z pośród dogmatów, wierzeń i elementów wiedzy, które dają si...

Filozofia I rok

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Piotr Kostyło
 • Filozofia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3080

in. zagadnienia takie jak: definicje filozofii, umiłowanie mądrości, początki filozofii, blok nauk formalnych, metafizyka, hylemorfizm, abstrahowanie, szkoła egzystencjalizmu, etyka normatywna, neopragmatyzm, empiryzm radykalny, funkcjonalizm, strumień świadomości. H. Bergson, Dusza i ciało, [w] te...

Filozofia - pojęcia - Ontologia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2030

.. Notatka składa się z 18 stron. Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filoz...

FILOZOFIA - Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, istnienie Boga

 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1379

Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, istnienie Boga, teoria idoli, Kartezjusz, Kartezjański Sceptyzm Metodyczny, krytycyzm, kosmologiczna koncepcja Kanta, filozofia krytyczna, etyka wg Kanta, postulat wolności, Schopenhauer, pozytywizm, Nietzsche, moralność panów, dekadencja, egzystencjalizm, rodzaje świ...

Filozofia - wykłady, dr Kusak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4620

Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, istnienie Boga, teoria idoli, Kartezjusz, Kartezjański Sceptyzm Metodyczny, krytycyzm, kosmologiczna koncepcja Kanta, filozofia krytyczna, etyka wg Kanta, postulat wolności, Schopenhauer, pozytywizm, Nietzsche, moralność panów, dekadencja, egzystencjalizm, rodzaje świ...