Filozofia - strona 32

Platon - nauka o ideach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

Platon - etyka Platon   (ok. 427-347 p.n.e), filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z   Sokratesem . Po jego śmierci odbył liczne podróże. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o wędrówce duszy, o uwięzieniu dus...

Pluralizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

Pluralizm 1) Stanowisko ontologiczne w myśl którego rzeczywistość składa się z bytów różnorakich , niesprowadzalnych do wspólnego mianownika; reprezentowane m.in. przez takich filozofów jak: Empedokles ,

Sceptycy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

Sceptycy Sceptycy   ( łac.   sceptici   -   wątpiący ,   rozważający ) - I i II w. n.e. Główne zasady sceptycyzmu Sceptycy uważali wyznawanie postawy sceptycznej za warunek   szczęścia   - w tym sensie sceptycyzm jako kierunek filozoficzny skoncentrowany na etyce nie wyróżnia się spomiędzy innych...

Sokrates

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1848

Sokrates Sokrates   (469-399 p.n.e.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są   Dialogi   jego ucznia   Platona   oraz pisma Ksenofonta . W etyce , która stanowiła główną dziedzinę jego zainteresowań (nie prowadził w og...

Stoicy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

Stoicy - metafizyka i etyka Stoicyzm   to kierunek   filozoficzny   zapoczątkowany w   III wieku przed narodzeniem Chrystusa   w   Atenach   przez   Zenona z Kition , doprowadzony do os...

Pytania na zaliczenie - Ontologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

Ontologia- teoria bytu Kto twierdził, że nie myśl kształtuje się zależnie od przedmiotów lecz odwrotnie- Emmanuel Kant Gnoseologia- teoria poznania Epistemologia- teoria wiedzy Dewiacja wg Epikura. Teoria atomu to- Clinzmen, Parenkleis Kto powiedział, że istnieją tylko atomy i próżnia- Demokry...

Pojecie filozofi i przestawiciele nurtow

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 889

Filozofia - umiłowanie wiedzy, źródeł wiedzy należy szukać w człowieku, jest to sposób rozumienia rzeczy, nie zależy od wiedzy naukowej, pozostajemy w filozofii poza granicami czasu i przestrzeni, ma charakter uniwersalny, toteż nie można jej zdefiniować Fileo - „umiłować”, „dążyć” Sofia - wiedza,...

Baruch de Spinoza i system racjonalistyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Baruch de Spinoza (1632 - ok. 1667) holenderski Żyd, publikował pod pseudonimami napisał m.in. „Etykę” system racjonalistyczny wzorowany na zasadach matematycznych krytyka poznania doświadczalnego i wszelkich prawd pośrednich (tradycji itp.) tylko rozum dociera do istoty rzeczy (do jej idei) i...

Edmund Husserl - omówienie - Redukcja fenomenologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Edmund Husserl (1859 - 1938) prawdy logiczne dotyczą przedmiotów idealnych prawdziwość prawd logicznych nie opiera się na prawdopodobieństwie jak w przypadku prawd psychologicznych, lecz na ich

Friedrich Wilhelm Schelling

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Friedrich Wilhelm Schelling (1775 - 1854) koncepcja przyrody jako jedności biegunowych przeciwieństw system idealizmu transcendentalnego zadaniem filozofii jest przejście drogi od ja i czystej podmiotowości do przyrody i na odwrót w nadziei, że gdzieś te drogi się krzyżują i dadzą jedność podmiot...