Pojecie filozofi i przestawiciele nurtow

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojecie filozofi i przestawiciele nurtow - strona 1 Pojecie filozofi i przestawiciele nurtow - strona 2 Pojecie filozofi i przestawiciele nurtow - strona 3

Fragment notatki:

Filozofia - umiłowanie wiedzy, źródeł wiedzy należy szukać w człowieku, jest to sposób rozumienia rzeczy, nie zależy od wiedzy naukowej, pozostajemy w filozofii poza granicami czasu i przestrzeni, ma charakter uniwersalny, toteż nie można jej zdefiniować
Fileo - „umiłować”, „dążyć” Sofia - wiedza, nauka, mądrość
Geneza - VI wiek p.n.e, w filozofii wyraża się dążność do wiedzy, mówi o tym co nas łączy a nie co nas dzieli
Filozofia systemu - łączy ze sobą różne dyscypliny
Odseparowały się - XVII - matematyka, XVIII - botanika, XIX - psychologia i socjologia, XX - logika i estetyka
Metafizyka - nauka o bycie i istnieniu, pochodzi od Arystotelesa, meta - za, fisica - botanika, czyli za nauką o przyrodzie, pytania dlaczego coś jest, w okresie nowożytnym zamienia się je ontologią
Byt - to co jest niezależne od nas, np. krzesło
Epistemologia - nauka o poznaniu, epistema - wiedza, logos - poznanie, nauka o aktach poznawczych pojawiających się jako jakieś czynności i o ich rezultatach, co myślimy i co wyrażamy, jest bliska psychologii, ale bardziej obiektywna, czy to co mówimy i myślimy jest prawdą, jakie przyjmujemy kryteria
Z metafizyki (co pojmujemy) wynika epistemologia (jak pojmujemy) - to jest filozofia
XVII - Kartezjusz - ojciec filozofii nowożytnej, jesteśmy w stanie wątpienia, bo każdy widzi inaczej, „To że wątpię jest niewątpliwe”, „Wszystko jest złudne prócz człowieka”, „Tylko człowiek jest niewątpliwy”; Rzeczywistość się zmienia dzięki poznaniu - to jest zmienione bo jak decyduje o tym co, człowiek określa świat dzięki swojemu rozumowaniu. Filozofia nie jest nauką użytkową, stąd pytania czy jest w ogóle potrzebna. Jest bardzo indywidualna, nie jest przekładalna na język zjawisk fizycznych.
Jońska filozofia ma charakter kosmologii (dział astrofizyki teoretycznej zajmujący się budową i rozwojem Wszechświata jako całości).
I. „arche” - to jedno z najdawniejszych pojęć filozofii greckiej, oznaczające pierwiastek lub zasadę źródłową leżącą u początków wszystkiego co jest, początek od którego powstały wszystkie rzeczy
Tales z Miletu - VII - VI pne, ojciec filozofii starożytnej, podróżnik, kupiec technik. Wiedza pochodzi z tego co doświadczamy. Filozofia przyrody bo poprzez obserwację przyrody chciano tłumaczyć świat racjonalizmu. Według Talesa wszystko po chodzi z wody , to co pochodzi od wody żyje, związek z mitologią. Wiedział że jak Nil wylewał to dawał życie, woda jest prapoczątkiem. Początkowo materia miała sferę duchową, bo np. wody nie trzeba ruszać żeby mogła działać. Nie było rozgraniczenia między materią ożywioną a nieożywioną. Podczas licznych podróży handlowych zapoznał się z osiągnięciami matematyki i astronomii Egiptu, Fenicji i Babilonii. Talesowi przypisuje się podanie tzw. twierdzenia Talesa, a także przewidzenie zaćmienia Słońca w 585 r. p.n.e. (obliczył to z kalendarza zaćmień który znał), zmierzenie wysokości piramid za pomocą cienia (na podstawie podobieństwa trójkątów), wykazanie, że średnica dzieli okrąg na połowy. Ziemia przypomina mu wyspę wznoszącą się na wodzie.


(…)

…. Poznanie intuicyjne - przez serce. To czego możemy być pewni to własne odczucia (introspekcja - badanie i poznawanie własnego wnętrza) „Cogito ergo sum” - myślę więc jestem. Najważniejsze poznanie duszy ludzkiej i Boga. Świat się nie liczy. Jedynym źródłem wiedzy jest dusza ludzka. Nauka oparta na poznaniu zmysłowym jest niepotrzebna. Tylko hebrajski, łacina, greka, podstawy biologii i teologia…
… jeden pogląd zaprzecza drugiemu, więc trzeba szukać metody na usystematyzowanie. Wiedza nie różni się od snu na jawie. O wszystkim można wątpić („To że wątpię jest rzeczą niewątpliwą”). Przełom w myśleniu - to co najbardziej pewne to nasze myślenie („Myślę więc jestem” czyli „Cogito ergo sum”). To nie przedmioty wnoszą nam wiedzę tylko myśl. Myślę więc ja jako jaźń istnieje ale to wcale nie znaczy że istnieje…
… regulatywny, w zakresie rozumu praktycznego, czyli woli i działania, stają się postulatami praktycznymi. Uznając, że moralność jest nie do pomyślenia bez wolności i autonomii wyprowadził zasadę taką wolność gwarantującą, opartą na sądach a priori i ujętą w czysto formalne prawo działania, o charakterze nakazu nazwanego imperatywem kategorycznym. Koncepcja filozoficzna Kanta zapoczątkowała okres klasycznej filozofii niemieckiej.
Imperatyw kategoryczny, naczelna zasada w etyce I. Kanta, która stanowi czysto formalne prawo działania, wyrażone w trzech nakazach:1) " postępuj zawsze tak, abyś mógł chcieć, by zasada twego postępowania była prawem powszechnym".2) "postępuj tak, aby ludzkość nigdy tobie ani innym jednostkom nie służyła za środek, lecz zawsze była celem".3) "postępuj tak, abyś swoją wolę mógł uważać…
… według idei obecnych w Jego umyśle (nawiązanie do Platona) - kreacjonizm. Stwórca podtrzymuje świat w istnieniu (tzw. creatio continua) i kieruje nim ku dobru. Bóg powstał z nicości - ex nihilo. Głównym rysem filozofii Augustyna był teocentryzm. Nieskończonego Boga, któremu przypisywał charakter osobowy i strukturę trynitarną (Trójca Święta), uznawał za byt najwyższy, wieczny, niezmienny i absolutnie różny…
… od świata.
Zło nie jest realnym bytem tak jak dobro. Zło jest brakiem dobra, pochodzi od wolnych stworzeń, zwłaszcza od człowieka mogącego wybrać to, co niższe, kosztem wartości wyższych. Właściwego wyboru dokonują ci, których Bóg z własnej woli obdarzył łaską, bez żadnych zasług z ich strony. Ci też wg Augustyna przeznaczeni są do zbawienia, pozostali zostaną potępieni (predestynacja). Z tą koncepcją…
…. Kartezjusz jest twórcą psychologii - oddzielił czynności duszy i ciała, szyszynka łączy duszę z ciałem i tam przekazują sobie informacje. Już Galileusz mówił że materia jest wymierzalna. Kartezjusz to kontynuował. Ta miara ma charakter obiektywnych praw (2 razy 2 to 4 niezależnie czy to jabłka czy gruszki). Kartezjusz jest twórcą racjonalizmu w filozofii francuskiej. Coś jest liczbą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz