Św. Augustyn - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Św. Augustyn - omówienie - strona 1 Św. Augustyn - omówienie - strona 2 Św. Augustyn - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ŚW. AUGUSTYN (354 - 430 r.)
Nowy początek w dziejach filozofii
Zachodnia filozofia, nie zrywająca ze starożytną, ale też nie podporządkowująca się jej
Życiorys:
Matka - św. Teresa, ojciec - poganin
był nauczycielem retoryki
pierwotnie niechętny chrześcijaństwu, zwrócił się w kierunku manicheizmu (dualistyczna skrajność dobra i zła)
później sceptycyzm akademicki
wpływ dzieł neoplatońskich ⇒ powrót do Kościoła powrócił do Afryki i był kapłanem
bronił nauki kościoła i zwalczał herezje
pod koniec życia więcej interesował się teologią niż filozofią
Rozwój:
manicheizm ⇒ sceptycyzm ⇒ dogmatyczna filozofia w duchu Platona ⇒ doktryny chrześcijańskie Nawiązania:
Nawiązywał do doktryn chrześcijańskich oraz starożytnych - gł. Platona (idealizm w metafizyce, absolutyzm teorii poznania, odrębność ducha, irracjonalizm życia duchowego, dualizm)
Teoria poznania:
poznanie duszy
dla człowieka celem jest szczęście a filozofia ma je znaleźć, ale uważał że szczęście może dać tylko Bóg
do szczęścia potrzebne jest poznanie Boga i własnej duszy
zmysły podlegają złudzeniom, ale nie zawsze, a po drugie myśl nie we wszystkim zależy od zmysłów, myśl może ustalać niektóre prawdy sama
błędy powstają gdy wypowiadamy twierdzenia o rzeczach, ale nie gdy o zjawiskach
nawet postrzeżenia stają się pewne gdy rozważa się ich treść a nie rzeczy które je wywołują
„Nie twierdź nic więcej jak to, że tobie rzeczy się takimi przedstawiają, a nie będziesz miał zawodu”
twierdzenia niezawodne obejmują także przeżycia wewnętrzne ⇒ o istnieniu rzeczy zewnętrznych można wątpić ale o własnym życiu wątpić nie można, własna myśl jest ze wszystkich faktem najpewniejszym
wszystko jest wątpliwe poza tym, że jestem i że myślę. ⇒ „wejdź w samego siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda"
kartezjańska myśl narodziła się dużo wcześniej niż Kartezjusz
było to zerwanie z obiektywizmem starożytnym ⇒ myśl szukająca prawy w rzeczach zewnętrznych zwróciła się po nią do wewnątrz człowieka poznanie idei i oświecenie przez Boga
umysł według Augustyna lepiej niż rzeczy poznaje prawdy wieczne zgodnie z Platonem - umysł uświadamia sobie prawdy ogólne i niezmienne, umysł nie jest wytwórcą prawd (w szczególności wiecznych), tylko ich odbiorcą


(…)

… o duszę a nie o ciało
rozkosz zmysłowa ⇒ godna potępienia, bo wzbudza pragnienie dóbr cielesnych i skłania do wywyższania ich ponad dobra duchowe
Przewaga sił irracjonalnych duszy nad rozumem:
zasadniczą postacią życia duchowego nie jest rozum lecz WOLA
zerwanie ze starożytnym intelektualizmem (!) - nauka o pierwszeństwie woli św. Augustyna (woluntaryzm):
przesłanka 1: właściwa natura każdej rzeczy…
… (co było najistotniejszym przymiotem Boga)
INFINITYZM - świat skończony jest nicością wobec nieskończonego Boga
PERSONALIZM - Bóg jest osobą godną miłości; jego istotę stanowi wola; nie tylko jest bytem wiecznym i przyczyną świata, ale także kierownikiem i sędzią świata Świat jest wolnym dziełem woli bożej ⇒ jest dziełem rozumnym, wykonanym więc wedle planu ⇒ ⇒ Bóg w swoim umyśle posiada idee ⇒ CHRZEŚCIJAŃSKI PLATONIZM AUGUSTYNA W Bogu istnieje idealny wzór realnego świata ⇒ istnieją dwa równoległe światy: idealny w Bogu i realny w czasie i przestrzeni (który powstał poprzez umieszczenie idei w materii)
Heteronomiczna etyka:
Teodycea:
świat jest znikomy wobec Boga, ale będąc Jego dziełem jest dobry
wszystko, co istnieje jest „dobrem”
świat jest pełen cudów, jest objawem najgłębszej istoty boskiej, jedynie przyzwyczajenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz