Prawo cywilne - strona 35

Umowy konsumpcyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

UMOWY KONSUMENCKIE Pojęcie Umowy konsumenckie- takie umowy zobowiązujące, w których po jednej stronie występuje przedsiębiorca, a po drugiej konsument. Konsument- osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorc...

UMOWY WZAJEMNE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

UMOWY WZAJEMNE Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące Umowa zobowiązaniowa jest zgodnym oświadczeniem woli co najmniej 2 stron. Z umowy zobowiązaniowej może wynikać obowiązek świadczenia ciążący na jednej albo na obu stronach. Na tej podstawie dzieli się klasę umów zobowiązaniowych na je...

Umowy zawierane na odległość - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ (miedzy nieobecnymi) Uwagi wstępne Celem tej regulacji jest ochrona konsumenta przed zagrożeniami wynikającymi stąd, że przy zawieraniu umowy nie uczestniczy bezpośrednio przedsiębiorca. Konsument ma ograniczone możliwości zapoznania się z przedmiotem świadczenia, iden...

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA Uwagi ogólne Regulacja ogólna ma na celu: Ochronę życia prywatnego człowieka przed agresywnymi i bezwzględnymi sposobami oferowania usług lub dóbr przez przedsiębiorców Ochronę konsumenta przed zaskoczeniem go ofertą przedsiębiorcy w sytuacji gdy nie...

Uwagi ogólne o treści świadczenia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

UWAGI OGÓLNE O TREŚCI ŚWIADCZENIA Działanie i zaniechanie Zachowanie dłużnika będące świadczeniem może polegać na działaniu albo na zaniechaniu Każde zachowanie dłużnika przybiera postać: Działań pozytywnych (np. danie czegoś) Zachowania biernego (np. niepodejmowanie działań) Obowiązek bierneg...

Waloryzacja sądowa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

WALORYZACJA SĄDOWA Pojęcie Sąd może waloryzować zobowiązania pieniężne, jeżeli spełnione zostaną określone przesłanki. Dokonuje się ona z mocy konstytucyjnego orzeczenia sądu, które jest zdarzeniem cywilnoprawnym, ponieważ zmienia się treść stosunku zobowiązaniowego. Przesłanki Sąd uzyskuje komp...

Waloryzacja umowna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

WALORYZACJA UMOWNA Pojęcie Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości (klauzula waloryzacyjna). Nie zmieniają one przedmiotu świadczenia. Sens ...

Prawo cywilne - waloryzacja - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

WALORYZACJA. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pojęcie i funkcja Koncepcja waloryzacji świadczeń opiera się na złożeniu, że mają one na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości ekonomicznej, jaką reprezentowała wierzytelność pieniężna w chwili ...

Wielość świadczeń oraz świadczenia uboczne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

WIELOŚĆ ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA UBOCZNE Łączenie świadczeń Wierzyciel będzie dopiero zaspokojony, gdy wszystkie te świadczenia zostaną zaspokojone. W nauce prawa cywilnego dopuszcza się istnienie kilku świadczeń po stronie długu. Nie wszystkie wyznaczone stosunkiem zobowiązaniowym zachowania dł...

Współodpowiedzialność kilku osób - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ KILKU OSÓB Uwagi wstępne Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna (art. 441 § 1 KC) Przesłanki współodpowiedzialności Zdarzenie, z k...