Umowy konsumpcyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy konsumpcyjne - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

UMOWY KONSUMENCKIE
Pojęcie
Umowy konsumenckie- takie umowy zobowiązujące, w których po jednej stronie występuje przedsiębiorca, a po drugiej konsument.
Konsument- osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca- każdy podmiot prawa cywilnego, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.
Zasady
Regulacja umów konsumenckich zmierza do pełnego respektowania rzeczywistych decyzji konsumenta dobrze poinformowanego o sensie i skutkach zawieranej umowy oraz po jego dojrzałym namyśle. Na obowiązku dokładnego poinformowania konsumenta o przedmiocie i treści umowy oraz o przedsiębiorcy, na ustanowieniu reguł prawnych chroniących prywatność konsumenta, na ustanowieniu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, na określeniu szczególnego systemu kontroli sposobu zawierania i treści umów konsumenckich
Regulacja prawna
Zasady te realizują poszczególne instytucje prawne odnoszące się do umów konsumenckich. Dwa typy:
Jedne z nich odnoszą się do poszczególnych typów umów konsumenckich, wyróżnionych wg ich treści. Są to np. reguły chroniące konsumentów w zakresie sprzedaży konsumenckiej
Drugie odnoszą się bądź do wszystkich umów konsumenckich, bądź do znacznej ich części
Instytucje o ogólnym zakresie stosowania:
Niedozwolone postanowienia (klauzule) umowne
Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
Umowy zawierane na odległość
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz