Filozofia w pigułce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia w pigułce - strona 1 Filozofia w pigułce - strona 2 Filozofia w pigułce - strona 3

Fragment notatki:

Dodatkowo notatka zawiera charakterystykę filozofii XIX wieku i współczesnej.
Ponadto tłumaczy poglądy każdego z filozofów, np: podział dialogów, bytność, poznanie idei.

Tales i poszukiwanie zasady świata Aby posiadane wiadomości (umiejętności praktyczne) mogły być uznane za naukowe muszą być uporządkowane, zanalizowane i udowodnione. U Greków przejście od mitów i umiejętności do nauki nastąpiło w VIw. p.n.e. i dokonał tego Tales. Żył na przełomie VII i VIw. p.n.e., był wybitnym przedstawicielem ówczesnych umiejętności i mądrości życiowej. Był politykiem, inżynierem, kupcem, podróżnikiem, który zarówno towary jak i umiejętności przywoził z różnych obcych stron. Znał m.in. sposób mierzenia wysokości piramid i odległości okrętów na morzu co dowodzi, że był uczonym geometrą, przepowiedział zaćmienie Słońca, czym dał dowód na znajomość astronomii. Jednakże obliczał, nie umiejąc uzasadnić swoich obliczeń, przepowiadał zjawiska, nie znając ich przyczyn. Zajmował się tymi dziedzinami w celach praktycznych i na sposób praktyczny. Poza tym próbował dociec prawdy w zakresie filozofii czyli był uczonym jako filozof, gdyż ze względu na ogólność swego przedmiotu filozofia miała najmniejsze znaczenie praktyczne, była bardziej nastawiona na teorię. Zadaniem Talesa było wyjaśnienie zjawisk przyrodniczych w inny sposób niż to czynili twórcy mitologii. Zagadnieniem jego było pochodzenie świata. On nie pytał kto świat uczynił, lecz jaki był świat na początku. Przedmiotem jego szczegółowych dociekań była przyroda, a naczelnym pytaniem jakie sobie stawiał było: jaki był początek przyrody czyli jaki był pierwotny rodzaj ciał z których rozwinęła się przyroda?, jaka była pierwotna materia? Zajmował się materią w znaczeniu zbioru konkretnych ciał, nie znał natomiast abstrakcyjnego pojęcia materii wedle którego jest ona jednym ze składników ciał. Jego filozoficzna teoria była pierwszą teorią naukową jaka pojawiła się w Europie. Teoria ta brzmiała: wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa. Nie był to pogląd nowy, jednak różnica była zasadnicza: Tales mówił o wodzie, a jego poprzednicy o bóstwach wody; on mówił o realnym przedmiocie, a oni o postaciach fantastycznych. Zakładając taką teorię powoływał się na własne obserwacje pewnych zjawisk, z których wynikało, że to co żywe, żyje wilgocią, martwe natomiast wysycha, zarodki wszystkiego są mokre, a pokarm soczysty. Obserwacje te zdawały się wskazywać, że woda jest życiodajna, zawiera siłę produktywną czyli posiada te cechy, które są niezbędne i wystarczające, aby z niej mogła się rozwinąć cała przyroda. Rozwiązanie Talesa nie przyniosło oddźwięku, gdyż pozostali myśliciele jemu współcześni i jego następcy dochodzili do innych wniosków na podstawie własnych obserwacji i twierdzili, że pierwotną postacią materii był ogień lub powietrze (np. Anaksymenes, Anaksymander, Heraklit). Niewątpliwie jednak zasługa Talesa leżała w postawieniu pytania a nie w odpowiedzi jaką na nie dał, bo odpowiedź ta nie mogła być od razu trafna gdyż samo pytanie było trudne.

(…)

…), Lokrii (odwiedził pitagorejczyka Timaiosa), Egiptu (gdzie podobno został "wtajemniczony" przez kapłanów), Azji Mniejszej, Italii (ojczyzny eleatyzmu i pitagoreizmu) i Sycylii, - które trwały 12 lat. Po krótkim pobycie w niewoli powrócił do Aten, i w gaju poświęconym Akademosowi, założył swoją szkołę i oddał się pracy pisarskiej i nauczycielskiej Platon także zajmował się matematyką, a napis nad wejściem…
… o odwadze, Charmides - o roztropności, Eutyfron - o pobożności, Protagoras - o cnocie, Fileb - o stosunku rozkoszy i miłości, Państwo - o idealnym państwie Prawa, Timaios - opis stworzenia świata w formie filozofii przyrody, Gorgiasz - dialog o retoryce (krytyka hedonizmu i egoizmu), Menon - dialog o możności uczenia się cnoty, Fajdros - alegoryczny opis stosunku duszy do idei, Sofista - o bycie, Fedon…
… dialogów: 1) dialogi sokratejskie- pisane pod wpływem Sokratesa. Ich zasadniczym celem jest określanie pojęć etycznych. Platon nie wypowiada w nich swoich poglądów. Referuje możnaby powiedzieć poglądy swojego nauczyciela. Są to np.: I kssięga Państwa , Eutyfron , Laches , Protagoras , Gorgiasz. 2) dialogi średniego okresu- mają charakter konstruktywny. Zawierają pierwsze sformułowania dotyczące idej…
… jest składnikiem istotnym , jest najważniejszą częścią substancji Istota Arystotelizmu: arystotelizm jest filozoficzną doktryną środka, unikającą skrajnych rozwiązań , a skłonną do uznania cząstki prawdy: -w metafizyce jest twierdzeniem, że nie ma innych substancji niż materialne, ale że osnowę substancji stanowi idealna ich istota - substancje są jednostkowe, ale istota ich jest ogólna -w teorii poznania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz