Geneza myśli filozoficznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza myśli filozoficznej - strona 1 Geneza myśli filozoficznej - strona 2

Fragment notatki:

GENEZA MYŚLI FILOZOFICZNEJ Filozofia narodziła się w Grecji. Filozofia starożytna posiadała wciąż zmienny przedmiot zainteresowania. OKRESY FILOZOFII STAROŻYTNEJ: Naturalistyczny filozofia jońska
Tales, Anaksymander, Heraklit z Efezu, nowe podejście do wiary - Ksenofanes
szkoła eleatów
Permenides, Melissos z Samos, Zenon z Kition - głównie rozwijali ontologię starożytną
pluraliści
Empedokles, Anaksagoras, atomiści Humanistyczny sofiści
przejście of filozofii przyrody do filozofii moralnej, relatywizm Protagorasa, nihilizm Gorgiasza
Sokrates
pojawia się pojęcie arete - cnota, cnota = wiedza, poznanie, początki filozofii polityki
szkoły sokratyczne
szkoły cyrenaików (Arystys) szkoły cyników (Antystenes) Klasyczny (okres systemów filozoficznych)
Platon
idealizm platoński, koncepcja dualistyczna człowieka
Arystoteles
metafizyka, wprowadza słowa przypadłość, materia, forma, akt, potencja Szkoły hellenistyczne epikureizm
stoicyzm
speptycyzm Zamknięcie filozofii starożytej okres przejściowy, w którym centrum działania staje się Aleksandria I-V w. n.e.
patrystyka, manicheizm, gnoza FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZA: św. Augustyn, św. Anzelm, św. Tomasz z Akwinu, Jan Szkot Eriugenon Różnica między filozofią starożytną a średniowieczną polega na tym, że ta druga za przedmiot zaintersowania stawia Boga, duszę, wiarę, problem zbawienia. Dochodzi do próby konstrukcji dowodu na istnienie Boga - dowód ontologiczny . Wspólne między tomizmem a Arystotelesem: próba dostosowania do średniowiecza filozofii Arystotelesa. FILOZOFIA NOWOŻYTNA: Zanika zaufanie do poznania potocznego. Odejście od tradycji:
w stronę racjonalizmu (we Francji i Niemczech)
w stronę empiryzmu (Anglia) Nowożytne utopie : próba przedstawienia państwa doskonałego, rozwinięcie koncepcji Platona.
Miachiavelli, Tomasz Moore, T. Campanella, F. Bacon, filozofia społeczna Hobbesa, przedstawienie racjonalizmu nowożytnego - Kartezjusz, Wolten, J.J. Rousseau, encyklopedyści francuscy, Diderot, materialiści - La Metrie, filozofia niemieckie: monadologie Leibniza, filozofia transcendentalna Kanta; filozofia polska doby oświecenia: Staszic, Kołłątaj, bracia Śniadeccy, Modrzewski; empiryzm angielski: J. Locke, J. Berkeley, D. Hume, nowożytność zostaje zamknięte przed F. Nietzschego jego „Genealogią moralności”. FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA: Freud i jego psychoanaliza, Adler, Jung, Fromm, Kierkegaard - egzystencjalizm, M. Heidegger, K. Jaspers, G. Marcel, J.P. Sartre, witalizm (filozofia życia) - A. Schweizer; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz