Początki filozofii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Początki filozofii - strona 1 Początki filozofii - strona 2 Początki filozofii - strona 3

Fragment notatki:Z notatki można dowiedzieć się również jakie poglądy na świat mieli: Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Heraklit z Efezu, Demokryt, Pitagoras, Sokrates, Arystyp z Syreny, Platon, Gorgiasz, Tomasz z Akwinu, Machiavelli, Francis Bacon, T. Hobbes, Emanuel Kant, Marks,

Filozofia - fileo (miłuję), sofia (mądrość). Ma ponad 2,5 tys. Lat. Stara się odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące egzystencji człowieka.
Jest to źródło wszystkich nauk (jest to królowa nauk)
Platon założył wszystkie szkoły (patron). Arystoteles napisał pierwsze dzieło z dziedziny ekonomii.
Czy lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem, czy szczęśliwym głupcem?
Działy filozofii - dziedziny:
Metafizyka (ontologia) ontos (gr.) - byt - nauka o bycie, rzeczywistości. Dlaczego istnieje? Czym jest to, co istnieje?
Epistemologia (epistemia - wiedza), w jaki sposób poznajemy - nacisk na struktury poznania człowieka Co to jest prawda?
Etyka (etos - obyczaj) - Czym jest dobro? Co to znaczy postępować moralnie?
etyka opisowa - opisywanie norm i wartości występujących w różnych kulturach,
etyka normatywna - ustalenie co jest moralne i niemoralne, podaje argumenty, uzasadnienia.
Bioetyka - modyfikuje genetyczne kwestie klonowania, aborcji, eutanazji, zasadność stosowania środków antykoncepcyjnych, zasadność prowadzenia doświadczeń na zwierzętach.
Estetyka - (piękno) nauka o pięknie, dotycząca fenomenu sztuki
Antropologia (antropos + logos - człowiek i nauka) - zainteresowaniem fenomenu człowieka i śmierci Filozofia polityczna (społeczna) min. Ekonomika. Koncentracja na życiu społecznym - jaki jest najlepszy ustrój społeczny? Czym jest państwo i społeczeństwo obywatelskie? Czy stosować karę śmierci? Co to jest konserwatyzm i liberalizm?
Mit Logos
Mit jest rezultatem doświadczeń, epok i kultur. Ma ciągłą ważność. Nie ma racjonalnych środków, które obalą mit (nie jest naukowy). Mówi o tym, co ważne dla wszystkich. Nie posiada autora.
Logos (rozum nauka, argument) przechodzenie na grunt filozofii.
Pierwszym filozofem był Tales z Miletu. Pytanie o arche (początek), zasadę, źródło - pytanie kosmologiczne - skąd wziął się świat?
Pojawia się autor, hipoteza, teoria. Początek projektu nauki.
Odp.: Świat wziął się z wody (arche - woda). Ponieważ tam, gdzie nie ma wody nie ma życia (z obserwacji).
Anaksymander z Miletu (uczeń Talesa) - VII w p. n. e. Świat wziął się z bezkresu (zasada spekulatywna jest jak najbardziej nieskończonym rezerwuarem materii.) Odpowiedź = stawianie śmiałych hipotezy na drodze dedukcji (rozumowanie, a nie empiria - doświadczenia)
Anaksymenes z Miletu - Świat wziął się z powietrza - bardziej życiodajny czynnik od wody, jest ono nieskończone. Bóg daje człowiekowi tchnienie. Heraklit z Efezu - pierwsza szkoła filozoficzna. Jońscy filozofowie przyrody. Świat wziął się z ognia (metafizyka - wizja, wyobrażenie świata). Rzeczywistość jest zmienna, ustawicznie się zmienia. „Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki”. Nie ma miejsca na stałość (nic poza zmianą nie jest stałe). Wprowadził do rozważań zagadnienie o człowieku, czyli antropologię: „Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem”. Życie człowieka jest poddane procesowi przemiany. Zasadą rzeczywistości jest ogień ulotny i zmienny. Istnieje tylko ogień, który przechodzi w różne żywioły. Świat przenika ogień zmiany te nie są jednak chaotyczne, jest prawo rządzące przemianami ludzkimi.


(…)

… są niepowtarzalne. Wysuwa koncepcję Boga - Kartezjusz uważa, że bóg tak skonstruował rozum człowieka, że coś jest prawdziwe to jest fałszywe. Bóg jest złośliwy. „Nie można wątpić w to, że się wątpi” tzn. ja nie mogę zwątpić, to że sobie coś uświadamiam a w związku z tym, że jestem „Cogito ergo sum” - „myślę więc jestem” Niezależnie od tego czy myślę, fałszywie nikt nie może tych myśli odebrać.
Resoogitaus…
…) Sokrates Protagoras (szkoła Sofistów) Arystoteles z Aten (cynicy) Platon Arystyp z Syreny (cyrenaicy)
Diogenes z Synopy hedonicy I
Stoicy - Cyceron, Marek Aureliusz
Arystoteles Epikurejczycy IV/III - IV w n.e. Epikur (hedonizm II)
Epikur - epoka hellenistyczna (podboje Aleksandra Wielkiego). Otwarcie się Grecji na wschód, stopniowa Grecja traci wpływ polityczny, Grecy uważali się za najlepszych - stolica…
… umowy była wpływową koncepcją. Z umową społ. wyłania się dobro i zło.
Zwolennicy umowy społecznej - Rousseau, Locke, Kant, Grotius.
Kartezjusz (R. Descartes) - ojciec racjonalizmu, przewrotu październikowego, filozofii nowożytnej. Był ambitnym matematykiem, wymyślił układ współrzędny, geometrię analityczną, różniczkę, symbole, był mechanikiem, objaśnił zjawisko tęczy. Wiedza jest niepewna, odrzuca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz