Arystoteles-opracowanie - filozof

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Arystoteles-opracowanie - filozof - strona 1 Arystoteles-opracowanie - filozof - strona 2 Arystoteles-opracowanie - filozof - strona 3

Fragment notatki:

Arystoteles 384-322 przed Chr.
• Filozof „z tego świata”
• Następca Platona
• Twórca syntezy wiedzy (jego dzieło to
encyklopedia filozofii i nauk szczegółowych)
• Pierwszy wielki biolog
• Mistrz racjonalnej myśli
• „Porządniś, który chciał zaprowadzić ład
wśród pojęć” (J. Gaarder)
• „Nauczyciel tych, którzy wiedzą” (Dante)
Jeden z trzech – obok Tomasza z Akwinu i
Hegla – twórców filozoficznej syntezy
Traktaty Arystotelesa (poświęcone logice, teorii
dowodu, filozofii przyrody, psychologii, zoologii,
metafizyce, etyce, poetyce, retoryce, meteorologii)
stanowią arcywzorzec rozpraw filozoficznych.
Wiele z wprowadzonych w nich pojęć stanowi istotną
część naszej orientacji w świecie.
Arystotelesa pragnienie poznania
świata było jak czynny wulkan
Motywowany ciekawością przez całe życie
prowadził badania obejmujące szeroki
zakres problemów.
Wytyczył podstawowe dziedziny wiedzy,
wymyślił dla nich nazwy, które pozostają w
użyciu do dzisiaj: fizyka, logika, ekonomia,
psychologia, nauki polityczne, metafizyka,
retoryka, etyka.
Arystoteles jest również autorem
technicznych terminów, takich jak:
indukcja, dynamika, energia, substancja,
atrybut, istota, własność, kategoria,
twierdzenie, uniwersalia.
„Platon jest mi drogi, lecz jeszcze droższa jest
mi prawda” – pisał Arystoteles…
• Platon nie interesował się
zmianami w przyrodzie,
interesował go przede wszystkim
świat idei
• Odwrócił się od świata dostępnego
zmysłami, rozum był dla niego
priorytetem
• Najwyższym poziomem
rzeczywistości jest dla niego to, co
myślimy z użyciem rozumu
• W przyrodzie nie istnieje nic, czego
wcześniej nie było w świecie idei
• Zainspirowany przez matematykę
z jej intuicją niezmiennej
doskonałości równań
matematycznych, która miałaby
odpowiadać doskonałości idei.
• Jego dzieła pełne są poetyckich
przenośni


Arystoteles interesował się procesami
zachodzącymi w przyrodzie
Na czworakach badał ryby i płazy,
anemony i ptaki, wykorzystywał rozum,
jak i zmysły
Najwyższym stopniem rzeczywistości
jest to, co spostrzegamy za pomocą
zmysłów
W ludzkiej świadomości nie ma nic,
czego wcześniej nie doświadczylibyśmy
zmysłami
Arystotelesowski sposób myślenia
bliższy był przyrodzie, w której
odnajdywał celowość.
Jego dzieła są jak leksykony, to suche i
szczegółowe analizy
Doświadczenie + pojęciowa
precyzja + spekulacja
• Platon próbował wyjaśnić, jak
powinien żyć człowiek
„zawieszony” między dwoma
światami.
• Tymczasem Arystoteles dostrzegał
inny rodzaj dualizmu:
przeciwieństwo między tym, co
jednostkowe (konkretne) a tym,
co uniwersalne (abstrakcyjne).
• Punktem jego zdziwienia był
stosunek między pojedynczym
jednostkowym bytem a ogólnym
pojęciem.
Podział filozofii i nauki
Podział ten uwzględnia dziedzinę przedmiotową, jak i właściwą
każdej z nich metodę badawczą.
1. Dyscypliny TEORETYCZNE:
- Filozofia pierwsza (metafizyka).
- Matematyka: arytmetyka, geometria, muzyka, optyka,
astronomia, mechanika.
- Fizyka: kosmologia, meteorologia, psychologia, zoologia,
botanika
2. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz