Filozofia - strona 36

Początki filozofii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Słaboń
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2009

Z notatki można dowiedzieć się również jakie poglądy na świat mieli: Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Heraklit z Efezu, Demokryt, Pitagoras, Sokrates, Arystyp z Syreny, Platon, Gorgiasz, Tomasz z Akwinu, Machiavelli, Francis Ba...

Opracowanie filozofów i systemów filozoficznych

 • Politechnika Śląska
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 749

1 Parmenides z elei Sformułował Zasadę ` byt jest i nie może nie być ; nie-byt nie jest i nie może być” O ,,nic” nie można mówić ani myśleć W przyrodzie o niczym nie można rzec, że jest, lecz że się staje. Przeciwieństwa wzajemnie się wyklucz...

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA - przyczyny upadku filozofii średniowiecza upadek feudalizmu i systemu prawnego średniowiecza, rozwój miast, powstawanie państw, zmiana systemu prawnego, powstanie nauki, która obala dotychczasową wiedzę o ...

FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA - Św. Augustyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA - ( okres poprzedzający średniowiecze, do V w ) - nie jest to odrębna filozofia, stworzona przez chrześcijan utożsamiana z filozofią antyczną i średniowieczną, obejmuje czasy od początku naszej ery do XV wi...

FILOZOFIA NOWOŻYTNA - Kartezjusz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721

FILOZOFIA NOWOŻYTNA - ( poł. XIX w - pocz. XX wieku - I woja światowa ) jest praktycznie tylko udziałem Europy Zachodniej i w niewielkim stopniu Hiszpanii i Polski. Czasy nowożytne wyznacza powstanie nauki i poznania opartego na doświadczeniu, poznanie metody uprawiania wiedzy w oparciu o kryteria r...

FILOZOFIA XIX WIEKU I WSPÓŁCZESNA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

FILOZOFIA XIX WIEKU I WSPÓLCZESNA - początek datuje się około 1830 roku. Około tej daty dokonała się w filozofii i całej umysłowości europejskiej radykalna zmiana : minęło nasilenie romantyzmu i idealizmu, zaczął się formować pozytywny sposób myślenia, który cechował odtąd wiek XIX aż do końca. Filo...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 700

PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ - filozofia starożytna była filozofią Grecką. Był to typowy okres powstania i rozwoju, zaczął się od niewyraźnych zagadnień i stopniowo powiększał ich zapas. Byłą to filozofia prawie wyłącznie kosmologiczna. Filozofia istniała wówczas sama bez pomocy ze strony na...

TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Epikur - Szkołą epikurejska założona w Atenach na progu III wieku, miała zwolenników do końca okresu hellenistycznego i stanowiła w nim czwarty wielki obóz filozoficzny. Szczęcie jest największym dobrem, szczęście polega na doznawaniu przyjemności a nieszczęście na...

Wstęp do filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

Filozofia ( fileo - kochać, sophia - mądrość ). Pierwotnie wyraz ten oznaczał tyle co nauka. Potem od jednej pierwotnej nauki zaczęły odrywać się odrębne nauki. Do niedawna mianem filozofii zaopatrywano takie dyscypliny ja ; metafizyka, teoria poznania, logię, psychologię, etykę, estetykę. W chwili ...

DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 637

DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Protagoras - sofista, przedstawiciel nowego typu filozofii o orientacji humanistycznej i o stanowisku relatywistycznym. Sofiści z zawodu byli nauczycielami, przygotowującymi do życia publicznego. Okres działalności...