FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA - strona 1 FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA - strona 2 FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA - strona 3

Fragment notatki:

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA - przyczyny upadku filozofii średniowiecza upadek feudalizmu i systemu prawnego średniowiecza, rozwój miast, powstawanie państw, zmiana systemu prawnego, powstanie nauki, która obala dotychczasową wiedzę o świecie, zmniejszenie wpływów Kościoła i papiestwa, scholastyczny sposób uprawiania wiedzy ( akademicki ) dostępny nielicznym. Św. Anzelm z Canterburry - od niego pochodzi ontologiczny dowód na istnienie Boga, wg niego Bóg jest bytem najdoskonalszym, a ponieważ jest bytem doskonałym musi istnieć, gdyż nieistnienie nie może być doskonałe ( cios temu dowodowi zadał później Immanuel Kant ). Dowód ten jest jedynym wielkim dowodem Św. Anzelma. Sformułował metodę filozofii średniowiecznej, zaczął budować metafizykę średniowieczną. Metafizyka ta byłą teocentryczną. Bóg w niej był wzorem świata, sprawcą świata i celem świata. Metafizyka ta byłą dualistyczna od Augustyna. Św. Bonawentura - jego teoria poznania byłą była samodzielnym połączeniem arystotelizmu z augustynizmem, czyli teorii abstrakcji z teorią iluminacji, racjonalizmu z mistycyzmem. Rozwój poznania pojmował empirycznie jak Arystoteles. Poznanie zaczyna się od spostrzeżeń. Postęp jego polega zaś tylko na abstrakcyjnym ujmowaniu tego, co zawarte w spostrzeżeniach. Na drodze abstrakcji umysł dochodzi do pojęć i dalej „abstrahując i oczyszczając” znajduje najogólniejsze prawdy. Roger Bacon - Zrzekł się filozofii na rzecz wiary, był krańcowym dualistą, przyrodoznawstwo było dla niego wyłącznie rzeczą doświadczenia a filozofia - rzeczą wiary. Jego filozofia była sceptyczna wobec czystej wiedzy. Zalecał metodę doświadczalną, ale zaznaczał, że doświadczenie jest możliwe tylko dzięki objawieniu. Poglądy jego były takie, że wszystkie prawdy są znane tylko dzięki objawieniu, filozoficzne tak samo jak tajemnice religii. Granica między prawdami przyrodzonymi a nadprzyrodzonymi została zatarta ponieważ wszystkie pochodzą z objawienia. Rozum sam nie jest zdolny do poznania prawdy. Św. Tomasz z Akwinu - sięgnął do tradycji Arystotelesa. Jest twórcą tomizmu. Jest przedstawicielem racjonalizmu, zgodnie z tradycją arystotelejską. Uważa, że rozum i wiara dopełniają się. Dowody na istnienie Boga ( pięć dróg Św. Tomasza ) : 1. droga wzięta z ruchu ( coś co się porusza, jest poruszane przez coś innego ) 2. droga wzięta z pojęcia przyczyny sprawczej ( przyczyna musi być czymś zewnętrznym pod względem substancji ) 3. z tego co jest możliwe i z tego co jest konieczne ( musi być byt konieczny, który udziela istnienie temu co może istnieć i nie istnieć ) 4. ze stopni które się w rzeczach znajdują. Te rzeczy, które są najprawdziwsze, są bytem. Hierarchizowanie : jeśli jest dobre, jest lepsze musi być też najlepsze. 5. z kierowania wszechświatem ( pewne rzeczy pozbawione rozumu działają w jakimś określonym celu. Istnieje coś rozumnego, co wszystkie rzeczy naturalne kieruje do celu, a to coś nazywamy Bogiem ). Własności tomizmu prezentowane przez Tomasza ( poniżej ) spowodowały, że należał on raczej do mniejszości filozofów, był wybitnym myślicielem scholastycznym. Stworzył drugi typ scholastyki, który później bardzo się rozpowszechnił. Filozofię chrześcijańską zbliżył z powrotem do starożytnej.

(…)

… naturalne kieruje do celu, a to coś nazywamy Bogiem ). Własności tomizmu prezentowane przez Tomasza ( poniżej ) spowodowały, że należał on raczej do mniejszości filozofów, był wybitnym myślicielem scholastycznym. Stworzył drugi typ scholastyki, który później bardzo się rozpowszechnił. Filozofię chrześcijańską zbliżył z powrotem do starożytnej. Ockham - jego stanowisko było antysystematyczne…
…, gdyż miejsce zdyskwalifikowanej wiedzy musiała zająć wiara. Intuicjonizm zajął miejsce racjonalizmu, zaś nominalizm i psychologiczny konceptualizm zastąpiły realizm. Szukając głębszych podstaw nowych doktryn epistemologicznych trafił na dwa przekonania natury metafizycznej : indywidualizm i woluntaryzm. Wszelki byt jest jednostkowy i konkretny, innego nie ma. Własności bytu są zależne od woli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz