Opracowanie filozofów i systemów filozoficznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie filozofów i systemów filozoficznych - strona 1 Opracowanie filozofów i systemów filozoficznych - strona 2 Opracowanie filozofów i systemów filozoficznych - strona 3

Fragment notatki:


1 Parmenides z elei Sformułował Zasadę ` byt jest i nie może nie być ; nie-byt nie jest i nie może być” O ,,nic” nie można mówić ani myśleć W przyrodzie o niczym nie można rzec, że jest, lecz że się staje. Przeciwieństwa wzajemnie się wykluczają. Nie jest bytem to, co może przestać być . BYT JEST, A NIEBYTU NIE MA: Istnieje tylko to, co jest . Byt nie ma początku, - bo powstałby z niebytu, a niebytu nie ma. Byt nie ma końca, jest wieczny - bo gdyby się skończył, byłby niebytem Jest ciągły, nieruchomy, niezmienny, niepodzielny - bo każda przerwa, część, zmiana i różnica musiałaby być niebytem Jest stały i jeden, jest przeciwieństwem stawania się i mnogości. Widzieć=widzieć coś Widzieć nic= w ogóle nie widzieć FAŁSZYWY OSĄD=myśleć czego nie ma PARADOKS  ,,x nie istnieje”= zdanie mówi prawdę więc można mówić o niczym :P Parmenides oddzielił ruch od materii, zerwał, zatem z hilozoizmem. Parmenides dochodził do swych wniosków drogą czystego rozumowania , a nie doświadczeniem, uważał też, że właśnie wyniki rozumowania, a nie zjawiska dają właściwy obraz bytu , gdy zwrócimy uwagę na proste i niezmienne podłoże zjawisk, abstrahując się od ich różnorodności i zmienności. 2.Sokrates W swoich metodach posługiwał się wnioskowaniem sylogistycznym np.: Przesłanka większa: Wszysycy sofiści nauczają za pieniądze (powszechna sformułowanie) Przesłanka mniejsza: Sokrates nie bierze pieniędzy Ergo(wniosek): Sokrates nie jest sofistą (ponieważ nie bierze pieniędzy a zasada mówi, że każdy sofista bierze) Przykład tego myślenia znajdziemy w Obronie Sokratesa. Sokrates posługiwał się dwiema metodami: 1) Metoda maieutyczna - tzw. położnicza . Teza: każdy człowiek ma w sobie wiedzę prawdziwą . Aby zrobić z niej użytek, trzeba ją jednak potrafić z siebie wydobyć. Sokrates pomagał uczniom „zrodzić” wiedzę. Spełniał metodę przy pomocy prostych pytań stawianych uczniowi. Gdy ten starał się odpowiadać na kolejne pytania, coraz bardziej zbliżał się do poznania swojej wiedzy. Nikt z jego rozmówców nie musiał posiadać uprzedniego przygotowania. Pytania skonstruowane były w taki sposób, że każdy, kierując się własnym rozsądkiem i wyczuciem tego, co dobre i złe, mógł zostać przez Sokratesa "oświecony". Sokrates uważał, że każdy posiada intuicyjną wiedzę o dobru. Metoda ta działała tylko w wypadku gdy ktoś był świadom swojej niewiedzy i pragnął stać się oświeconym (filozofem) 2) Metoda elenktyczną

(…)

….
Doszedł do ,,Dubito ergo sum” (wątpie więc jestem) a z tego do ,,Cogito ergo sum” (myslę więc jestem)
TRADYCYJNA FILOZOFIA ZACZYNAŁA OD TEGO CO JEST A KARTEZJUSZ WYCHODZIŁ OD PODMIOTU (ja jestem)
Kartezjusz znalazł ideę absolutnej doskonałości i nieograniczoności. Skąd więc ją wziął skoro sam jest ograniczony.
Wniosek: te idee musiał zagniezdzic mu Bóg dlatego on istnieje (Bóg)
Kartezjusz dzielił byt…
… całkowitego zaufania, nawiązanie do Pascala, Bóg nie jest poznawalny bezpośrednio, istnienie Boga jest pewne, absurd wiary- irracjonalność wiary- nie wykluczając rozumu należy go ograniczać.
13. Nietsche(nauka o „nadczłowieku”, nihilizm, krytyka poznania, perspektywizm, prawda; Apollo i Dionizos - nauka o narodzinach i upadku tragedii attyckiej)
FRYDERYK NIETZSCHE (1844 - 1900) Jedno z pierwszych dzieł…
… (jest w nas pierwiastek dobra i zła) a także predestynacja ( z góry jesteśmy przeznaczeni do zbawienia lub potępienia)
Umysł dochodzi do prawdy wprost bez rozumowania, poprzez akt łaski Boga. Istnienie Boga św. Augustyn dowodził sposobem na wpół racjonalnym i mistycznym:
mamy w sobie niezachwianą świadomość prawd wiecznych;
Wszystko, co wieczne, może istnieć jedynie w Bogu;
Bóg - istnieje.
Dowodził istnienia Boga…
…, jest wola mocy ( nie dla każdego)
Próbując jednak odpowiedzieć na pytanie czym właściwie jest dla Nietzschego filozofia i jak jego zdaniem powinno się filozofować należało by nawiązać do Nietzscheańskiej koncepcji nadczłowieka i pojęcia woli mocy. Mimo, że wydawało by się że w pojęciu Nietzschego jednostka nie ma w ogóle wolnej woli i wszystko co robi z konieczności wynikającej z jej zwierzęcą determinacją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz