Filozofia - strona 37

Filozofia - zagadnienia wprowadzające

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Lektura: Tatarkiewicz – historia filozofii Reale – historia filozofii starożytnej (4 tomy) – 2 pierwsze tomy najważniejsze Compleston – historia filozofii (11 tomów) Filozofia – gr. - nauka, umiłowanie mądrości Filozofia – dziedziny, podział: • etyka – nauka o powinnościach, dobro / zło • estetyk...

Wykład - filozofia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

Św. Tomasz (Arystotelik): - hierarchia doskonałośći - byt bliżej Boga - bardziej doskonały * Bóg (nieskończony) * ? forma skończona, stworzona, pozbawiona ciała * Człowiek (dusz umieszczona w ciele) * Zwierzęta Itd… ? - czyste inteligencje (anioły) Tomasz o Bogu: Kwestia istnienia Boga: - r...

Filozofia średniowiecza - Neoplatonizm - Elementy arystotelizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZA Filozofię średniowieczną można w dużym stopniu pojmować jako proces asymilacji pierwiastków arystotelesowskich przez myśl chrześcijańską. Pisma Arystotelesa były długo w Europie nieznane, za wyjątkiem pism logicznych, które znane już były od V lub VI wieku. Inne zaczęły nap...

Filozofia chrześcijańska - Patrystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

Filozofia chrześcijańska (patrystyka i scholastyka) Patrystyka - filozofia ojców Kościoła, która współuczestniczyła w wypracowaniu dogmatów (sobór w Nicei - 1325) Filozofia c...

Filozofia nowożytna - Upadek myśli średniowiecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

FILOZOFIA NOWOŻYTNA Upadek myśli średniowiecznej 2 połowa XV w. Początek XVI w. to przemiany i przewroty. Rozwój gospodarki - inicjatywy odkrywcze. Potrzeby ekonomiczne - rozbicie jedności polityczno-feudalnej. Powstanie republiki i państwa o autonomicznej polityce, konflikt z papiestwem, kryzys ko...

Filozofia oświecenia - Model filozofii Oświecenia francuskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

Filozofia oświecenia Najgłębsze filozoficzne hasło Oświecenia sformułował zapewne Kant: „Miej odwagę posługiwać się swoim rozumem” . Człowiek pozostaje dotąd w stanie niepełnoletniości, wynikającym z braku wiary, że mógłby kierować się własnym rozumem, a nie zdawać się wyłącznie na kierownictwo in...

Filozofia - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Filozofia - etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasowi...

Pozytywizm - Poznanie naukowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

P odmiot aż do finału bezwiedny wyłania swój innobyt, którym jest przedmiot , stanowiący dla niego (tak jest odbierany) przeciwieństwo i ograniczenie. Gdy finalny podmiot rozpoznaje się w przedmiocie dostrzegając w nim wytwór i realizację własnej istoty, znosi przeciwieństwo przedmiotu względem sie...

Sokrates

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1225

II. FILOZOFIA SOKRATESA (469-399) 1. Wprowadzenie Postać Sokratesa jest w dziejach filozofii starożytnej postacią przełomową. Filozofię tę dzielimy na filozofię przed-sokratejską i post-sokratejską. Wszystkie szkoły filozoficzne od początku IV wieku przed Chrystusem do końca starożytności w jakiś ...

Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

VI. FILOZOFIA ŚW. TOMASZA Z AKWINU (1225-1274) 1. Życie Tomasz urodził się prawdopodobnie w 1225 roku w Akwinie, na zamku Roccasecca, choć dokładna data jego narodzin jest nieznana. Wywodził się z feudalnego rodu Aquino, osiadłego niedaleko Neapolu. Po skończeniu piątego roku życia, w 1230, Tomasz...