Filozofia - strona 38

Johann Gottlieb Fichte - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814) filozofia Fichtego była przeciwieństwem naturalizmu bytowi przypisywała przeciwne własności niż te, które objawia przyroda byt prawdziwy podobny był nie do przyrody, lecz do ideału, nie do mate...

Lukrecjusz - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Lukrecjusz uczeń szkoły epikurejskiej powstanie świata: najpierw ziemia pokryła się roślinnością, potem z wilgoci i ciepła powstały zwierzęta człowiek zrodził się z ziemi i początkowo wiódł żywot zwierzęcy wraz z odkrywaniem nowych wynalazków osiągnął kolejne etapy cywilizacyjne kultura i cywi...

Anaksymander -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 651

Anaksymander - jeden z najwybitniejszych myślicieli, zasłużył na to miano za nieprawdziwe twierdzenie:Myśliciele w tym okresie zastanawiali się nad prostą kwestią: względnej stabilności Ziemi i układu planetarnego...

Zagadnienia na egzamin z filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

Zagadnienia na egzamin z filozofii - filozofia przyrody - klasyka grecka (Sokrates, Platon, Arystoteles) - szkoły stoicka i epikurejska - materialiści - neoplatonizm - filozofie chrześcijańskie - tylko św. Augustyn -

Arystoteles i Platon

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2471

Pierwszą postacią opisaną w notatce został Platon, można tu znaleźć informacje na temat jego życia, twórczości w postaci dialogów, często dzielonych na: dialogi wczesnego okresu, dialogi średniego okresu i dialogi późnego okresu. Później opisano jego poprzedników oraz rozwój filozofii Platona. ...

Filozofia, filozofia odrodzenia, pozytywizm

 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2079

W dokumencie można spotkać takie opisane zagadnienia jak: filozofia, cechy filozofii, wyjaśnianie, hipostaza, substancja, immoralizm, dekadencja, psychologiczny empiryzm, redukcja eidetyczna. Ponadto w dokumencie opisano również podział filozofii w tym zawarto takie pojęcia jak: teoria bytu, me...

Filozofia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4634

Bardzo dobre opracowanie historii filozofii według chronologicznej listy filozofów (w ostatniej części o feminizmie niektóre elementy bez polskich znaków). Kolejno omówiona jest filozofia grecka, filozofia starożytna, filozofia chrześcijańska, tomizm, filozofia nowożytna, filozofia odrodzenia, filoz...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1869

Dokładna tematyka notatki jest następująca: filozofia, ontologia, metafizyka, epistemologia, gnoseologia, teoria poznania, ogólna teoria wartości i wartościowania. bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych, antropologia filozoficzna, etyka, estetyka, filozofia społeczna, m...

Filozofia - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1967

Dokładna tematyka notatki jest następująca: koncepcja filozofii, charakterystyka filozofii starożytnej, Sokrates i Platon, Arystoteles, rys filozofii średniowiecznej, scholastyk, Tomasz z Akwinu, Emanuel Kant, charakter filozofii współczesnej, fenomenologia Huserra, egzystencjalizm, Kartezjusz, umi...