Filozofia - strona 39

Historia filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6335

Ta notatka zawiera ponad 60 stron wykładów z historii filozofii. Opisane hasła bazują między innymi na \"Historii Filozofii\" Tatarkiewicza (tomy 1 i 2). 1. W opracowaniu przedstawiono sylwetki następujących filozofów: Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei, Demok...

Filozofia

 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 8078

Dany materiał bazuje na książce Władysława Tatarkiewicza \"Historia Filozofii\". Opisane w tym materiale są następujące zagadnienia: filozofia ogólnie, cechy filozofii, działy filozofii, Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei,Demokryt z Abdery, Epikur z Samos, epikureizm, stoicyzm, Plat...

Materiały na egzamin

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2912

W dokumencie opisano 16 tematów z dziedziny filozofii, poruszających takie zagadnieniami jak: początki filozofii w Grecji starożytnej, mit, filozofia, arche, wariabilizm, Heraklit z Efezu, interpretacje heraklitejskiego ognia, pojęcie bytu u Parmenidesa z Elei. Drugi temat opisuje działania sof...

Filozofia - wszystkie wykłady UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 9051

Wykłady prowadził dr Jerzy Bukowski lub prof. dr hab. Leszek Kusak. Dokument jest bardzo obszerny i szczegółowy. W niniejszej notatce można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: filozofia, wierzenia religijne, wiedza, ontologia, metafizyka, substancja, wolność, byt rzeczywisty i byt pomyślany. W...

Filozofia - zagadnienia

 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1393

Omówienie podstawowych zagadnień z filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. Notatka na 8 stronach w formacie doc. W notatce omówiono pokrótce myśl następujących filozofów: Sokrates, Platon, Arystoteles, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Tomasz Hobbes, John Lock...

Sokretes, Kant

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

Pierwszy plik to opracowanie literatury: G .Reale, Historia filozofii starożytnej i porusza zagadnienia takie jak: życie Sokratesa, przyjemność, pożytek, szczęście, logika, dialektyka Sokratejska. Drugi plik to opracowanie literat...

Referat - Sokrates

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4662

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Krycjasz, Platon, Ksenofont, Alcybiades, Arystoteles, cyrenaicy, cynicy, Diogenes z Synopy, Arystyp, poglądy etyczne, poglądy Sokratesa, cnota jest dobrem bezwzględnym, cnota wiąże się z pożytkiem i szczęściem, cnota jest wiedzą, poglądy logiczne, metoda ...

Wybrane zagadnienia z filozofii

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3493

Dokument ma 10 stron i dotyczy tematów takich jak: Arystoteles, szkoła perypatetycka, pisma Arystotelesa i ich podział: pisma logiczne, pisma przyrodnicze, pisma metafizyczne, pisma etyczne, pisma estetyczne, poglądy logiczne, podział filozofii Arystotelesa,poglądy metafizyczne Arystotelesa, podsta...

Co to jest filozofia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1995

Dokładna tematyka notatki jest następująca: filozofia, filos, sophia, ontologia, antropologia, epistemologia, etyka, logika, filozofia, przyrody, estetyka, filozofia polityki, filozofia prawa, filozofia państwa, filozofia religii, historiozofia, filozofia dziejów, historia filozofii, ?metafilozofia...