Filozofia - strona 40

Twórczość św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2856

Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Pierwszą opisaną postacią jest św. Augustyn, a w tekście zostały poruszone takie aspekty jego życia jak: młodość, twórczość, pisma, rozwój jego ideologii. Główną część dokumentu stanowi jednak charakterystyka jego poglądów, które dotyczyły 3 głównych zagadnień: te...

Filozofia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 6685

Tomasz z Akwinu, metafizyka, byt, własności tomizmu, Fryderyk Nietzche, nihilizm, metafizyczny charakter chrześcijaństwa, chrześcijaństwo a nowoczesność, nadczłowiek, Immanuel Kant, imperatyw kategoryczny, Zygmunt Bauman, filozofia Heideggera, pytania o sens bycia, sposoby bycia, nowoczesność, kons...

Filo - notatki

 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 6209

Opracowanie najważniejszych pojęć i głównych filozofów, chronologicznie od Talesa z Miletu do Spinozy. Myśliciele omówieni w notatce: Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Heraklit z Efezu, Demokryt z Abdery, Pitagoras, Parmenidas z Elei, sofiści, Protagoras,

Dwie koncepcje umów społecznych Locke'a i Rousseau

 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2051

3-stronicowa notatka z filozofii dotycząca 2 koncepcji umów społecznych wg Johna Locke'a i Jeana Jacquesa Rousseau (format doc). W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: wolność, stan natury, umowa społeczna, empiryzm angielski, klas...

Podstawowe zagadnienia z filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3500

W niniejszej notatce można spotkać takie zagadnienia jak: ontologia, antropologia filozoficzna, gnoseologia, szkoła jońska, idealizm obiektywny, koncepcja człowieka, dusza, teoria poznania. Ponadto w dokumencie można spotkać charakterystykę szkół filozoficznych, takich jak: szkoła epikurejska, st...

Filozofia - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1946

Dokument ten stanowi podsumowanie wiedzy z przedmiotu i może być wielce pomocny przy powtórce do egzaminu. W niniejszym dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: filozofia, filozofia a religia, etycznym intelektualizm, ontologia, teoria poznania, filozofia człowieka, idea państwa, wiedza ...

POLITOLOGIA Filozofia - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arkadiusz Modrzejewski
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2688

Ponadto w notatce zostały poruszone takie kwestie jak: epistemologia, źródła ludzkiego poznania, źródło prawdy, poziomy prawdy, klasyczna definicji prawdy, poziom logiczny prawdy, kryteria prawdziwości, teoria epistemiczna prawdy, teoria koh...

Filozofia: zagadnienia wstępne, starożytna Grecja: Anaksymander, Anaks...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. UŁ dr hab. Marek Kozłowski
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3129

Opracowane w oparciu o książkę Władysława Tatarkiewicza. W pierwszej kolejności omówione zostały wstępne zagadnienia dotyczące filozofii, następnie charakter filozofii starożytnej Grecji oraz jego pierwszego okresu (V w.p.n.e). Dokładnie omówieni zostali następujący filozofowie: Tales, końscy filoz...

Filozofia - Filozofia Hegla

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Georg Wilhelm Friedrich Hegel urodził się w roku 1770 w Stuttgarcie, pochodził z rodziny urzędniczej, niemiecki filozof, twórca wielkiego systemu idealistycznego, który wywa...