Filozofia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 8407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - strona 1 Filozofia - strona 2 Filozofia - strona 3

Fragment notatki:

Dany materiał bazuje na książce Władysława Tatarkiewicza \"Historia Filozofii\". Opisane w tym materiale są następujące zagadnienia: filozofia ogólnie, cechy filozofii, działy filozofii, Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei,Demokryt z Abdery, Epikur z Samos, epikureizm, stoicyzm, Platon, Arystoteles, interpretacja metafizyczna i niemetafizyczna, teoria bytu, teoria poznania,teoria wartości, teoria polityki, Plotyn, system emanacyjny, Absolut, świat idealny, psychiczny i materialny, dusza ludzka, poznanie, sztuka i cnota, tradycja arystotelesowska, platońsko-neoplatońska, sposoby osiągnięcia szczęścia, postawy chrześcijaństwa, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, filozofia Odrodzenia, Picco della Mirandola, Giordano Bruno, Tomasz Morus, Machiavelli, filozofia w wieku XVII, Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, filozofia Oświecenia, właściwości, empiryzm, Locke, Berkeley, Hume, Kant, idee rozumu w węższym znaczeniu, Hegel, filozofia w pozytywiźmie, Comte, właściwości pozytywizmu, etapy poznania naukowego, filozofia naukowa, Max Scheler, przełom antypozytywistyczny, Friedrich Nietzsche, siły sokratejskie, wola mocy, panowie i niewolnicy, moralność dostojna, moralność niewolników, dekadencja, psychologiczny empiryzm, metody fenomenologii, redukcja eidetyczna

Filozofia - etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości”
fileo + sophia
fileo - miłować, dążyć
sophia - wiedza, mądrość
Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasowi.
Mądrość dostępna jest tylko bogom, zatem człowiekowi pozostaje jedynie umiłowanie mądrości i dążenie do wiedzy.
wniosek: wiedza absolutna nie jest człowiekowi dostępna
wniosek: postulat tolerancji
Program absolutnie pewnej wiedzy próbowali realizować Kartezjusz i Husserl. Niestety, nie udało się.
Paul Ricoeler - filozofia przychodzi na świat z charakterystyczną intencją wypowiedzenia tego co jest, takim jakim jest - intencja ta ma charakter programowy, nie zaś utylitarny i pragmatyczny (jest to intencja bezinteresowności filozofii).
Swoiste cechy filozofii:
maksymalna ogólność - zamiar uczynienia przedmiotem poznania absolutnie wszystkiego, a nie tylko jakiejś warstwy, części rzeczywistości. Punkt widzenia maksymalnie ogólny.
maksymalny krytycyzm - przyjmowanie, że wszystko może stać się problemem. Nic nie jest rozstrzygnięte, a rozstrzygniętym może stać się jedynie własnym wysiłkiem filozofującego.
wg Husserla - filozofowanie jest sprawą osobistej odpowiedzialności filozofującego.
Należy odróżnić ujęcie filozofii od wewnątrz podmiotowej intencji, która wyklucza zakładanie czegoś dogmatycznie z góry, od zewnętrznej charakterystyki rezultatów czyjejś działalności filozoficznej, które mogą posiadać właściwości zbliżone do różnych historycznych kierunków filozoficznych.
Skoro filozofia chce uczynić swym przedmiotem wszystko, wszystko rozumieć, musi objąć tym również własne rozumienie. Od czasów Kanta upowszechnia się świadomość, że poznanie i rozumienie mają charakter czynny. Rozumienie współkształtuje rozumiane.
Problemy (trudności) uprawomocnienia wiedzy filozoficznej:
Całości bytu, wszystkiego nie daje się objąć doświadczeniem. Jeśli nauka nie daje się rozstrzygać, która dziedzina jest najważniejsza.
Doświadczenie przynosi pewne faktyczności, ale nie konieczności.
Poznanie ma zapewne charakter pośredni - poznajemy rzeczywistość poprzez wrażenia, trudno zaś dowieść, w jakiej relacji pozos ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz