Progresywizm Johna Deweya, pedagogika Marii Montessori i Celestina Freineta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 6363
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Progresywizm Johna Deweya, pedagogika Marii Montessori i Celestina Freineta - strona 1 Progresywizm Johna Deweya, pedagogika Marii Montessori i Celestina Freineta - strona 2 Progresywizm Johna Deweya, pedagogika Marii Montessori i Celestina Freineta - strona 3

Fragment notatki:

Treść dokumentu dotyczy osoby Johna Deweya jako przedstawiciela amerykańskiego progresywizmu, a także elementów pedagogiki Marii Montessori i Celestina Freineta. Dokument składa się z 5 stron tekstu w formacie doc.

Dokument zawiera takie informacje jak: życiorys oraz opis systemów pedagogicznych stworzonych przez Johna Deweya, Marię Montesorri i Celestina Freineta. Ponadto notatka opisuje takie pojęcia jak: progresywizm, system pedagogiczny, John Dewey, system wychowawczy, Maria Montesorri, swobodna ekspresja, doświadczenia poszukujące, a także cele nauczania i wychowania, Celestin Freinet.

John Dewey (ur. 20 października 1859 w Burlington w stanie Vermont, zm. 1 czerwca 1952 w Nowym Jorku) — filozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Twórca koncepcji szkoły pracy (1896-1902) w Chicago. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Nowym Jorku na Uniwersytecie Columbia od 1904 oraz w Chicago, uważany jest za najwybitniejszego filozofa Ameryki. John Dewey.
Czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu, wybitny pedagog i filozof. Urodził się w 1859 roku w Burlington, zmarł w 1952 w Nowym Jorku. Swój system pedagogiczny oparł na instrumentalizmie, kierunku pragmatyzmu który oparty był na rozumieniu doświadczenia jako istoty prawdy. Doświadczenie miało polegać na zdobywaniu i weryfikowaniu wiedzy- tylko to jest prawdziwe, co w działaniu okazuje się prawdziwe. John Dewey założył tzw. szkoły pracy w Chicago i to w nich w sposób praktyczny wykorzystywał swoje poglądy pedagogiczne. Głównym hasłem tych szkół było „uczenie się przez działanie”, funkcjonowanie ich natomiast przypominało życie w gospodarstwie domowym, w którym dzieci wykonywały rożne zajęcia rzemieślnicze i gospodarcze. Głównym celem tych szkół było pobudzenie wrodzonych zainteresowań, zdolności dzieci, wzbogacanie ich doświadczeń, zachęcania do samodzielnej pracy. Wiedze w szkołach Dewey zdobywało się niejako przy okazji. W Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku pedagogika naturalistyczna przyjęła nazwę progresywizmu, którego inicjatorem był Jon Dewey.
 Progresywizm stał się początkiem dużego ruchu nowatorskiego zwanego NOWYM WYCHOWANIEM, a razem z nim zaczęły powstawać liczne szkoły eksperymentalne.
Ruch ten przyjął się także w Europie i dał początek licznym eksperymentom pedagogicznym. Liczne reformy nastawiane było głównie na upowszechnianie i demokratyzację oświaty - szkoła miała być aktywna, uwzględniać indywidualność ucznia, rozwijać działania i twórczość dzieci. W wyniku, czego powstawały różne odmiany szkół i nauczania, łącznie z podejmowanymi próbami zreformowania szkół tradycyjnych
System pedagogiczny 
Dewey oparł swój system pedagogiczny na instrumentalizmie, kierunku pragmatyzmu zapoczątkowanym przez Charlesa Peirce'a, a rozpowszechnionym przez Williama Jamesa. Polegał on na rozumieniu doświadczenia jako istoty prawdy - prawdziwe jest to co sprawdza się w działaniu jako prawdziwe. Doświadczenie jest źródłem zdobywania i weryfikowania wiedzy, stąd w jego szkole pracy rozwijane było hasło: uczenie się przez działanie. Szkoła ta powstała na wzór samowystarczalnego gospodarstwa domowego, gdzie dzieci wykonywały różne zajęcia rzemieślnicze i gospodarcze. Akcent położony był na aktywność praktyczną i manualną. Głównym celem szkoły było pobudzanie wrodzonych zdolności dzieci, zainteresowań, wzbogacanie doświadczeń, samodzielna praca, natomiast wiedzę zdobywało się niejako przy okazji.

(…)

… były połączone z ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi. Funkcję dyrektora tej placówki objęła Maria Montessori, a w niedługim czasie okazało się, że dzieci upośledzone, które trafiły pod jej opiekę całkiem dobrze radziły sobie z nauką.
W 1907 roku Maria Montessori stworzyła w Rzymie Dom Dziecka (casa dei bambini) - placówkę wychowania przedszkolnego, której organizacja stała się przykładem i wzorem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz