Geologia ogólna - strona 3

Wykład - budowa Ziemi

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

Wykład I Budowa Ziemi: - atmosfera - skorupa ziemska - płaszcz Ziemi - jądro zewnętrzne - jądro wewnętrzne Rozchodzenie się fal sejsmicznych Fale sejsmiczne są rozchodzącymi się we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni falami sprężystymi, wywołanymi przez czynniki naturalne (trzęsienia ziemi) lu...

Wykład - Wody podziemne

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Wykład XI Wody podziemne Formy występowania wody w skałach: - para wodna - woda higroskopijna - woda kapilarna - woda błonkowata - woda wolna (swobodna) Pochodzenie wód podziemnych: - infiltracyjne (opadowe) - kondensacyjne (z pary wodnej na obszarach suchych) - juwenilne (resztkowe - pows...

Wykład - Trzęsienia ziemi

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Wykład II Tektonika płyt Trzęsienia ziemi Pangea (200mln. Lat temu) - Laurazja (dzisiejsze obszary Europy, Azji i Ameryki Pn.), Gondwana (Afryka, Ameryka Pd., Indie), część na którą składały się Antarktyda i Australia. Podstawą tektoniki...

Wykład - Czas geologiczny

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Wykład III Czas geologiczny - wiek względny i bezwzględny Metody badania wieku względnego skał: - metoda stratygraficzna - metoda tektoniczna - metoda petrograficzna - metoda paleontologiczna Metoda stratygraficzna bada wiek względny na postawie wzajemnego ułożenia warstw skalnych. Opiera się...

Wykład - Geologiczna działalność wiatru

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Wykład VIII Geologiczna działalność wiatru Erozja - mechaniczne niszczenie skał połączone z usuwaniem powstających okruchów skalnych przez: - deszcz - wody płynące - wody podziemne - wiatr - lodowce - morza, jeziora Deflacja - wywiewanie drobnych cząstek skał. Transport eoliczny Piasek tr...

Zakres tematyczny przedmiotu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Zakres tematyczny przedmiotu: Pojęcia wstępne - zakres, treść i cele przedmiotu; Aktualizm geologiczny; Ziemia we Wszechświecie; Kształt, rozmiary, masa i gęstość Ziemi; Sfery Ziemi - litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera i ich powstawanie; Pole grawitacyjne, magnetyczne; Ciepło Ziemi, budowa w...

Formularz do analizy makroskopowej

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr E. Grobelska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Grunt niespoisty/organiczny Nazwa gruntu …../Rodzaj gruntu….. Stopień obtoczenia ziaren:…. Lub 2. Cechy charakterystyczne gruntu:…. Wilgotność:…. Brawa gruntu:…… Klasa zawartości węglanów:…. Skład mineralny:…… Grunt spoisty 1.Nazwa gruntu:……………./Rodzaj gruntu:…………………(

Analiza makroskopowa - próby

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr E. Grobelska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: próba wałeczkowania, próba rozcierania w wodzie, próba rozmakania w wodzie, określanie rodzaju i nazwy gruntów spoistych....