Geologia inżynierska - strona 3

PODSTAWOWE POJĘCIA GEOLOGICZNE

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

PODSTAWOWE POJĘCIA GEOLOGICZNE Bieg warstwy- rozciągłość , jest to azymut krawędzi (ślad) powstałej z przecięcia płaszczyzny poziomej z pow. warstwy (stropem lub spągiem) kąt biegu 0 - 180 Upad - jest to kąt dwuścienny, zawarty pomiędzy płaszczyzną...

Pojęcia geologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Pojęcia geologiczne Czynnik-może nim być np. magma znajdująca się w skorupie ziemskiej i występujące w niej gazy, płynąca po powierzchni terenu woda, wiejący wiatr, lodowce, siła ciężkości i inne. Proces geologiczny-są to naturalne prz...

Pojęcie wodno-geologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Podział gruntówwedług Wiłuna I) Rodzaj: żwir drobnoź ( 10-1: 10-3 k[m/s]) piasek grubo i drobnoź (10-3:10-4), piasek drobnoź (10-4:10-5) grunt: przepuszczalny II) piasek pylasty (10-5:10-6) less o strukturze nienaruszonej (10-5:10-6) less o strukturze naruszonej (10-7:10-9) inne pyły (10-6:10-8) gru...

Powstawanie poszczególnych form akumulacji lodowcowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Powstawanie poszczególnych form akumulacji lodowcowej i skały w nich występujące. Morena czołowa- powstaje podczas postoju lodowca. Tworzy wały o względnej wysokości do kilkudziesięciu metrów i rozciągłości najczęściej na wschód - zachód. W...

Proces krasu rodzaje, skutki, zagrożenia dla budowli

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 5054

ma olbrzymie znaczenie dla wytrzymałości konstrukcji. Pod uwagę należy wsiąść utwory zwietrzelinowe, które mają wpływ na nośność gruntów czyli rzecz ważną dla usytuowania budowli. Również procesy krasowe mają znaczenie dla usytuowania obiektów inżynierskich. Stwarzają one potencjalne niebezpiecz...

Proces metamorfizmu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Proces metamorfizmu Jest to proces zachodzący w głębi skorupy ziemskiej i polegający na przeobrażeniu skał pod wpływem oddziaływania na nie wysokich temperatur i ciśnienia. Przyczyną powstawania metamorfizmu są intruzje magnetyczne i ruchy skorup...

Rodzaje transportu rzecznego, Rodzaje erozji rzecznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1904

Rodzaje transportu rzecznego rzeki mogą transportować materiał w postaci wleczonej, zawieszonej i rozpuszczonej W rzekach o dużej prędkości transport okruchów skalnych odbywa się przez ich toczenie (wleczenie) co sprzyja powstawaniu otoczaków kulistych. W rzekach o mniejszej pr. okruchy są przesuwan...

Rodzaje wietrzeń chemicznych z przykładami

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Rodzaje wietrzeń chem. z przykładami. Dzielimy je na trzy rodzaje: utlenienie, redukcja, uwodnienie Reakcja utlenienia polega na przyłączeniu tlenu, bądź też na przechodzeniu niektórych pierwiastków z niższej wartościowości na wyższą. Np. pr...

RUCHY MASOWE

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

RUCHY MASOWE Powierzchniowe ruch masowe nazywa się wszelkie procesy zachodzące na zboczach, w wyniku których materiał mas skalnych przemieszcza się z wyższych partii zbocza do niższych pod wpływem sił ciężkości. Główną przyczyną wywołującą ru...