Rodzaje wietrzeń chemicznych z przykładami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wietrzeń chemicznych z przykładami - strona 1 Rodzaje wietrzeń chemicznych z przykładami - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje wietrzeń chem. z przykładami.
Dzielimy je na trzy rodzaje: utlenienie, redukcja, uwodnienie Reakcja utlenienia polega na przyłączeniu tlenu, bądź też na przechodzeniu niektórych pierwiastków z niższej wartościowości na wyższą. Np. przejście siarczków, np. pirytu (FeS2) w siarczany: 2FeS2+2H2O+7O2-2FeSO4+2H2SO4 Jest to reakcja egzotermiczna. Utlenianiu ulega materia organiczna rozproszona w skałach, np.: wapieniach w wyniku czego powierzchnie tych skał bieleją. Reakcja redukcji W przyrodzie jest wywołana głównie materią organiczną i działaniem bakterii. Największe znaczenie gospodarcze ma redukcja siarczanów (gips), z których powstaje czysta siarka. Tą drogą powstały złoża siarki w Machowie i Tarnobrzegu. przykładu brak. Reakcja uwodnienia polega na przyłączeniu wody do związków chem. występuje dość często w przyrodzie. Np.: przejście anhydrytu w gips CaSO4+2H2O CaSO4*2H2O. Odwrotna reakcja jest przykładem odwodnienia.
Wietrzenie chem. zachodzi przy udziale wody w temp. 0 st.C Jego intensywność zależy od: rodzaju skały, ilości i jakości rozpuszczonych w wodzie składników , war. klimatycznych, stopnia rozdrobnienia skały itp. Głównymi czynnikami powodującymi wietrzenie chem. są: woda, CO2, tlen związki azotowe siarczany. Czynniki powodujące wietrzenie mech. skał i skutki tego procesu. Wyróżniamy 4 czynniki powodujące wietrzenie mech. są nimi: a) insolacja czyli nasłonecznienia, b) zamarzanie wody, c) organizmy d) mechaniczne działanie soli. a) powoduje rozpadanie się skał na bloki a w końcowej fazie na pojedyncze ziarna mineralne (rozpad ziarnisty) lub też pękanie lub odzielanie się płyt lub skorup skalnych (łuszczenie) b) powoduje zamarzanie wody i rozpadanie się skał pod wpływem naprężeń na bloki c) wzrost rośliny powoduje rozpadanie się skały a wydzielające zw. organiczne rozpuszczają ja. d) podczas podsiąkania kapilarnego do strefy przypowierzchniowej woda paruje, a zawarte w niej sole krystalizują stopniowo zwiększając swoją objętość i rozsadzając skałę.
Znaczenie procesu wietrzenia na konstrukcje inżynierskie. Proces wietrzenia ma duże znaczenie dla budownictwa. Wpływ tego procesu najczęściej obserwujemy w dwóch przypadkach: - kiedy wietrzeniu podlega materiał kamienny (skały lite) wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny (ściany, stropy, elementy ozdobne architektury) - w przypadku wietrzenia kruszywa zastosowanego do betonów lub innych mas np. tzw. asfaltobetonów. W pierwszym przypadku wietrzeniu ulegają mat. użyte do wykończenia budowli co obniża ich estetykę i doprowadza do szybkiego niszczenia również wietrzeją wew. elementy budowli co stanowi zagrożenie dla stateczności całej budowli. W drugim przypadku użycie nieodpornego na wietrzenie kruszywa do betonu powoduje obniżenie wytrzymałości betonu co ma olbrzymie znaczenie dla wytrzymałości konstrukcji. Pod uwagę należy wsiąść utwory zwietrzelinowe, które mają wpływ na nośność gruntów czyli rzecz ważną dla usytuowania budowli. Również procesy krasowe mają znaczenie dla usytuowania obiektów inżynierskich. Stwarzają one potencjalne niebezpieczeństwo bardzo nierównomiernego osiadania budowli.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz