PODSTAWOWE POJĘCIA GEOLOGICZNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODSTAWOWE POJĘCIA GEOLOGICZNE - strona 1

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJĘCIA GEOLOGICZNE
Bieg warstwy- rozciągłość , jest to azymut krawędzi (ślad) powstałej z przecięcia płaszczyzny poziomej z pow. warstwy (stropem lub spągiem) kąt biegu 0 - 180 Upad - jest to kąt dwuścienny, zawarty pomiędzy płaszczyzną poziomą a pow. warstwy; jest to kąt pochylenia warstwy kąt upadu 0 -90 mierzony za pomocą klinometru. Deformacje ciągłe są to zaburzenia pierwotnego układu warstw skalnych bez przerwania ich ciągłości Nazywamy je także deformacjami plastycznymi lub fałdowymi i należą do nich: monoklina, fałdy i płaszczowiny. Fałd - nazywamy plastyczne wygięcie warstwy, gdzie część wypukła nosi nazwę antykliny lub siodła, a wklęsła synklina siodła, skrzydło, promień f. amplituda, jądra. Wyróżniamy fałdy stojące (pionowe) obalone, leżące, przewalone. Cios - przerwanie ciągłości warstwy bez przesunięcia rodzaje ciosu: termiczny ostyganie skał magmowych, diagenetyczny - utrata wody twardnienie skał, tektoniczny naprężenia i naciski podczas ruchów tekt. odprężeniowy odprężenie skał przez zdjęcie nakładu. Uskok przerwanie ciągłości warstw skalnych wzdłuż płaszczyzny zwanej uskokową lub ślizgową, połączone z wzajemnym przesunięciem powstałych bloków skalnych. Ablacja - geologiczna działalność wód opadowych polegająca na mech zmywaniu z pow. terenu, transportowaniu i akumulowaniu drobnych okruchów skał i min. wraz z częściami organicznymi. Powodują zmywanie mat. z wyższych partii co prowadzi do powstania na dole deluwiów. Ablacja zależy od następujących czynników: budowy geologicznej najintensywniejsza na lessach i glinach, mniej na piaskach, nie występują na skałach litych nie zwietrzałych, rzeźba terenu wzrasta wraz z kątem nachylenia terenu, najbardziej na ablację narażone są zbocza wypukłe mniej wklęsłe, intensywność opadów, stopień pokrycia szatą roślinną - hamują proces, działalność człowieka hamuje przez sadzenie roślin i zabudowę, lub przyspiesza usuwanie roślin podcinanie stoków. Deluwia char. - z punktu widzenia geol - inż nie są dobrym podłożem bud. Są to utwory młode i z reguły o zróżnicowanym składzie granulometrycznym, nie skondensowane. Wykazują dużą ściśliwość.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz