Geografia usług - strona 4

Walory wypoczynkowe w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

WALORY WYPOCZYNKOWE POLSKI Geneza - Walory przyrodnicze - Walory kulturowe - Walory przyrodniczo-kulturowe Pełnione funkcje - Walory wypoczynkowe - Walory krajoznawcze - Walory specjalistyczne Cechy wykluczające wypoczynek: a) Tereny, na których zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczaln...

Warunki bioklimatyczne Polski

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

WARUNKI BIOKLIMATYCZNE POLSKI Sztuczne zbiorniki wodne pełniące funkcje rekreacyjne: - Zbiornik Zegrzyński - Zbiornik Sulejowski - Jezioro Otmuchowskie - Jezioro Nyskie - Jezioro Turawskie - Jezioro Żywieckie - Zbiornik Rożnowski - Zbiornik Soliński Funkcje sztucznych zbiorników wodnych: - R...

Siedem cudów świata

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

7 CUDÓW ŚWIATA 1. Efez (Turcja)- Świątynia Artemidy  2. Olimpia (Grecja)- Posąg Zeusa w Olimpii  3. Halikarnas (Turcja)- Mauzoleum  4. Rodos (Grecja)- Kolos Rodyjski  5. Faros (Egipt)- Latarnia Morska na Faros  6. Babilon (Irak)- Wiszące Ogrody  7. Giza (Egipt)- Piramida Cheopsa

Poziom rozwoju us_ug w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Magdalena Stec, gr 3 22.12.2011 Michał Chołoniewski, gr 3 Ćwiczenie 4 Poziom rozwoju usług w Polsce Polska gospodarka weszła już w fazę postindustrialną. W roku 2006 udział osób pracujących w usługach wynosił prawie 55 %. W 2010 udział tego sektora gospodarki w tworzeniu Produktu Krajowego Brut...

Pracujący w sektorze III i Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w w...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Magdalena Stec, gr 3 3.11.2011 Michał Chołoniewski, gr 3 Ćwiczenie 1 Pracujący w sektorze III i Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w wybranych krajach świata w 2010 roku Jednym z najczęściej stosowanych na świecie mierników zamożności państwa jest Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca (

U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

Magdalena Stec, gr 3 01.12.2011 Michał Chołoniewski, gr 3 Ćwiczenie 3 U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki Zestawiliśmy ze sobą teorię „Trzech sektorów” Fourestiego z umownym rozgraniczeniem gospodarki industrialnej i postindustrialnej wynikającym ze stosunku udziału osób pracującyc...

Algorytm metody - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Algorytm metody: Określenie zadania Wskazanie cech środowiska geograficznego poddanych ocenie Opracowanie skal ocen dla każdej wskazanej cechy „Cząstkowa” ocena poszczególnych cech Ocena ogólna (zintegrowana) Analiza ocen Zalety metody: -umożliwia dokonanie podziału zbiorowości na podstawie...

Charakterystyczne miejsca parku - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Charakterystyczne miejsca parku *Jezioro Hańcza *Głazowisko Łopuchowskie *Głazowisko Barchanowo *Wiszące torfowisko znajdujące się nad zachodnim brzegiem jeziora Jaczno Głazowisko Barchanowo nad Czarną Hańczą *Rezerwat, położony na południe od jeziora Hańcza w dolinie Czarnej Hańczy - to frag...

Czynniki naturalne krajobrazu w strefie nadmorskiej - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Czynniki naturalne krajobrazu w strefie nadmorskiej *Klasyfikacja typologiczna krajobrazu *Typy krajobrazów naturalnych *Wody lecznicze i geotermalne *Przydatność rolnicza gleb *Regiony fizycznogeograficzne *Sień rzeczna *Batymetria i hipso...