Fizyka i fizyka optyczna - strona 2

Reaktor jadrowy i bomba atomowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

Reaktor jądrowy. Reaktor : Jest to urządzenie do przeprowadzania w sposób kontrolowany łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych (reakcja jądrowa). Reakcja zachodzi w znaj...

Soczewki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

Soczewki. Soczewka jest to ciało przezroczyste ograniczone z conajmniej jednej strony powierzchnią sferyczną. Rodzaje soczewek: dwuwypukłe; dwuwklęsłe; płaskowypukłe; płaskowklęsłe Oznaczenia soczewek na rysunku : Ogniskowa - odległość mi...

Warystory i Termistory - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3136

Ćwiczenie Nr 1 Warystory i Termistory Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania i podstawowymi parametrami warystorów i termistorów. Wykaz przyrządów W - warystor WD-47/1-0,22-0,5 Th -

Widmo - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

Widmo. Jest to zbiór wszystkich częstotliwości wyemitowanych przez atom podczas przejścia atomu z poziomów energetycznych wyższych na ściśle określone. Widmo to linie papilarne

Wpływ temperatury na złącze p-n - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Wpływ temperatury na złącze p-n .Termistory. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania i podstawowymi parametrami termistorów oraz wpływem temperatury na złącze p-n. Wykaz przyrządów Th - termistor NTC V -

Wyznaczanie modułu sztywności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Temat: Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną Gaussa. Wstęp teoretyczny. Jeżeli do ciała przyłożymy ścinającą styczną to nastąpi tzw. odkształcenie przesunięcia prostego (czyli ścinanie) , a właśnie z nim związany jest moduł sztywności  , którego wyznaczenie jest istotą tego ćwiczenia. ...

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1708

I Wstęp Wykonanie doświadczenia, którego celem jest wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego oparte jest na zjawiskach ugięcia, czyli dyfrakcji oraz interferencji (nakładania) światła. II POMIARY 3.2 Wyznaczanie ...

Wyznaczanie stosunku cp - cv dla powietrza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1638

Wyznaczanie stosunku =cp/cv dla powietrza metodą Clémenta-Desormesa Podstawa teoretyczna i przebieg doświadczenia Wykładnik adiabaty κ równy jest stosunkowi ciepła właściwego gazu przy ogrzewaniu go pod stałym ciśnieniem (cp) do ciepła właściwego tego gazu przy ogrzewaniu go przy stałej objętości...

Wyznaczenie prędkości - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

Wstęp teoretyczny: Fala stojąca - jest to fala powstała w wyniku nałożenia się fali pierwotnej (bieżącej) z falą odbitą np. od gęstszego ośrodka . Fala odbita ma tę samą długość, amplitudę, częstotliwość ale ma przeciwną fazę. Fala stojąca ch...