Fizyka i fizyka optyczna - strona 3

note /search

Wyznaczenie współczynnika załamania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 476

Cel i przebieg doświadczenia Jako pierwsze: wyznaczyliśmy kąt łamiący pryzmatu. Pomiary te wykonywaliśmy trzykrotnie z każdej strony, szukając za każdym razem obraz szczeliny utworzonej przez wiązkę odbitą od ścian tworzących krawędzie łamiące pryzmatu. Wyniki pomiarów - położenie lunety φ1, φ2 odc...

Wyznacznie współczynnika rozszerzalności liniowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1141

Wyznacznie współczynnika rozszerzalności liniowej Temperatura - jest to wielkość skalarna , charakterystyczna dla wszystkich układów termodynamicznych(w stanach równowagi), Taka że jaj równość jest warunkiem koniecznym i wystarczając...

Zjawisko interferencji światła - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

Zjawisko interferencji światła występuje wtedy, gdy w określonym punkcie przestrzeni nakładają się dwie jednakowe, monochromatyczne fale świetlne (czyli fale o jednakowej częstotliwości). Fale te wzmacniają się lub osłabiają, w zależności od faz w miejscu spotkania. Najsilniejsze wzmocnienie towarzy...

Zwierciadła - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Zwierciadła. Zwierciadło - idealnie gładka powierzchnia odbijająca promienie świetlne. Zwierciadła płaski odbijają promienie selektywnie (dwa różne promienie równoległe po odbiciu nadal są równoległe), wszystkie inne rozpraszają. Przy odb...

Wyznaczanie modułu Younga metoda strzałki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1463

I. WIADOMOŚCI OGÓLNE Pod działaniem sił zewnętrznych ciała stale ulegają odkształceniom , tzn. zmieniają swój kształt i swoje wymiary. Zmianę odległości międzycząsteczkowych powoduje siła odkształcająca, której przeciwstawiają się siły wewnęt...

Poznanie właściwości tranzystora bipolarnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 196

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Określenie wpływu prądu sterującego tranzystor na czasy przełączania, Określenie wpływu sterowania napięciem ujemnym, Pomiar czasów przełączania tranzystora, Wpływ sterowania napięciem ujemny...

Badanie wymuszonej aktywności optycznej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Wyznaczanie stałej Verdeta dla dwóch próbek ze szkła SF - 3 i SF - 10, Wyznaczanie stosunku e/m elektronu, układ pomiarowy, tabele pomiarowe....

Sprawdzanie prawa Ohma dla prądu przemiennego

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wzory, Wyznaczenie indukcyjności cewek w układzie RL. Wyznaczenie pojemności kondensatorów w układzie RC · Sprawdzenie słuszności prawa Oh...