wyznaczenie współczynnika załamania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wyznaczenie współczynnika załamania - omówienie - strona 1 wyznaczenie współczynnika załamania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Cel i przebieg doświadczenia
Jako pierwsze: wyznaczyliśmy kąt łamiący pryzmatu. Pomiary te wykonywaliśmy trzykrotnie z każdej strony, szukając za każdym razem obraz szczeliny utworzonej przez wiązkę odbitą od ścian tworzących krawędzie łamiące pryzmatu. Wyniki pomiarów - położenie lunety φ1, φ2 odczytaliśmy na skali kątowej. Mając wykonane odczyty można obliczyć E - kąt łamiący pryzmatu dla każdego z pięciu pomiarów. Drugim doświadczeniem jakim się zajęliśmy było wyznaczenie współczynnika załamania metodą minimalnego odchylenia.
Dla każdego z poniżej wypisanych kolorów dokonaliśmy odczytów odchylenia φ na skali, odchylenia te dla różnych kolorów były różne, inny dla fioletowego, inny dla niebieskiego, jasnoniebieskiego, zielonego, żółtego, pomarańczowego i czerwonego.
Wyniki doświadczenia i obliczenia
Wyznaczenie kąta łamiącego pryzmatu
Lp.
1
2
E = |1-2|/2
E
1
57°7'
62°52'
59°59'2999”
3'2453”
2
57°22'
62°44'
60°3'
3
57°11'
62°47'
59°59'
Średnia wartość trzech pomiarów E = 60°.
Wyznaczenie współczynnika załamania w zależności od długości fali
φ0= 0º δmin= 38º06' (wynik uśredniony z trzech pomiarów)
kolor
długość fali
kąt
n dla średniej z pomiarów
pomiar 1
pomiar 2
pomiar 3
fioletowy
0,45μm
39°49'
39°51'
39°48'
1,530068
niebieski
0,46μm
38°50'
38°49'
38°51'
1,518883
jasnoniebieski
0,50μm
38°45'
38°43'
38°44'
1,517747
zielony
0,53μm
38°33'
38°35'
38°31'
1,515699
żółty
0,59μm
38°27'
38°25'
38°26'
1,514332
pomarańczowy
0,61μm
38°20'
38°21'
38°19'
1,513192
czerwony
0,63μm
38°11'
38°9'
38°8'
1,51125
n = 0,218568
δ = 3', czyli 0,000872664 rad
Ze wzoru (7) po podstawieniu wartości δ

(…)

…= 38º06' otrzymamy n = 1,510564.
Metody obliczania błędów pomiaru
Błąd pomiaru kąta łamiącego pryzmatu wyznaczamy metodą różniczki zupełnej:
, gdzie
, n - liczba pomiarów.
Błąd pomiaru współczynnika załamania obliczamy również metodą różniczki zupełnej:
(9) Analiza błędów
W przypadku wyznaczania kąta łamiącego pryzmatu E wynik był bliski ideału (różnił się o sekundy od 60°). Należy zresztą przypuszczać…
… światła rozszczepionego na pryzmacie otrzymujemy różne wartości współczynnika załamania. Najbardziej widowiskowym przykładem w przyrodzie jest tęcza, choć na co dzień możemy sami zaobserwować, jak rozszczepia się i załamuje barwa niebieska nadająca kolor niebu. Z tego wynika, że w największych ilościach do powierzchni Ziemi dociera promieniowanie o dłuższych falach - np. czerwone.
Przedstawione…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz