Zarządzanie innowacjami - strona 2

note /search

Wprowadzenie produktu innowacyjnego na rynek - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 490

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wprowadzenie produktu innowacyjnego na rynek Firma Dove Unilever Polska Sp. z.o.o. Opracowała: Wydział : Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rok: I mgr 1 Spis treści 1. Status prawny i da...

Zarządzanie innowacjami - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 210
Wyświetleń: 777

Struktura zarządzania innowacjami: P- strategia innowacyjna przedsiębiorstwa Z- zasady systemu zarzadznia przedsiębiorstwem PR- procesy realizacji i wspomagania zarzadznia innowacjami PPP- procedury, plany, progamy działan innowacyjnych IM- instrukcja metodyczna i wytyczne postepowania IS- in...

Zarządzanie strategiczne - istota

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

istota zarządzania strategicznego Zarządzanie strategiczne jest kompleksowym, ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzyjających wyższemu stopniowi zgodności organizacji i jej otoczenia oraz osiągnięciu celów strategicznych. Dobrze pomyślana...

Źródła innowacji - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Źródła innowacji: -rozwój technologii informatycznej -rozwój robotyzacji i automatyzacji z wykorzystaniem sterowania numerycznego -rozwój nowoczesnych technik telekomunikacyjnych -rozwój ,,kapitału społecznego” rozumianego jako integ...

Zarządzanie innowacjami - podstawowe pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1239

Pojęcia: Innowacja- wynik twórczej pracy ukierunkowanej na wprowadzenie zmiany w systemie funkcjonowania organizacji, która spełnią jej potrzeby i przynosi korzyści Potencjał innowacyjny- całokształt zasobów i możliwości których wykorzystanie może być skierowane na innowacyjne rozwiązania aktua...

Foresight - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Foresight w obszarze przemysłu wydobywczego Foresight- analiza strategiczna czynników: -szans i zagrożeń społecznych i gospodarczych -społecznych i gospodarczych zasobów -szans i zagrożeń płynących z rozwoju nauki i techniki -zasobów nauki ...

Zarządzanie innowacjami - pojęcia

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Pojęcia: Innowacja- wynik twórczej pracy ukierunkowanej na wprowadzenie zmiany w systemie funkcjonowania organizacji, która spełnią jej potrzeby i przynosi korzyści Potencjał innowacyjny- całokształt zasobów i możliwości których wykorzystanie może być skierowane na innowacyjne rozwiązania aktua...

Metody portfelowe - omówienie

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

metody portfelowe Przedstawiają zazwyczaj w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Do metod tych zalicza się: 1.

Fazy zarządzania wiedzą - omówienie

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

FAZY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ -Faza chaosu – w przedsiębiorstwie nie obserwuje się związków między wiedzą i zarządzaniem nią, a osiąganiem celów firmy, -Faza świadomości – określone są związki między zarządzaniem wybranymi obszarami wiedzy, stosowanymi procedurami, a korzyściami jakie to daje organiz...

Wizja strategii dla wydziału - zadanie studentów

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

WIZJA STRATEGII DLA WYDZIAŁU Perspektywa finansowa Cele:       Pozyskiwanie dofinansowania na szkolenia dla studentów Zmniejszenie kosztów działalności związanej z wprowadzeniem systemu komputerowego Pozyskiwanie studentów zagranicznych kształconych odpłatnie Zwiększenie skuteczn...