Zarządzanie innowacjami

note /search

Źródła innowacji - wykład

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 217
Wyświetleń: 917

Źródła innowacji: -rozwój technologii informatycznej -rozwój robotyzacji i automatyzacji z wykorzystaniem sterowania numerycznego -rozwój nowoczesnych technik telekomunikacyjnych -rozwój ,,kapitału społecznego” rozumianego jako integ...

Foresight - omówienie zagadnienia

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 630

Foresight w obszarze przemysłu wydobywczego Foresight- analiza strategiczna czynników: -szans i zagrożeń społecznych i gospodarczych -społecznych i gospodarczych zasobów -szans i zagrożeń płynących z rozwoju nauki i techniki -zasobów nauki ...

Metody scenariuszowe - omówienie zagadnienia

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1617

metody scenariuszowe - wybór (decyzja) jednej z wielu analizowanych, opisywanych możliwości działania i dojścia do określonej pozycji w otoczeniu. 1.scenariusze możliwych zdarzeń 2.scenariusze symulacyjne 3.scenariusze stanów otoczenia 4.scenariusze procesów zachodzących w otoczeniu Ad. 1 Me...

Zarządzanie innowacjami - pojęcia podstawowe

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 224
Wyświetleń: 917

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Zarządzanie innowacjami-proces wykorzystania wiedzy w celu przekształcenia jej w efektywne zachowania rutynowe, zapewniające umiejętność działania w sytuacji niepewności i zmian, zawsze charakteryzującą proces innowacji Zarządzanie innowacjami-poszukiwanie oparte na posi...

Strategia innowacyjna - omówienie zagadnienia

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1064

Strategia innowacyjna- definicja Pozwala na identyfikację prawidłowości na płaszczyźnie relacji firmy z jej otoczeniem gospodarczym oraz podejmowanie stosownych działań mających na celu realizację strategii rozwoju firmy. W ramach strategii innowacyjnej podejmowane są decyzje dotyczące: -strate...

Wprowadzenie produktu innowacyjnego na rynek - projekt

 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1379

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wprowadzenie produktu innowacyjnego na rynek Firma Dove Unilever Polska Sp. z.o.o. Opracowała: Wydział : Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rok: I mgr 1 Spis treści 1. Status prawny i da...

Metody portfelowe - omówienie - Macierz BCG

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

metody portfelowe Przedstawiają zazwyczaj w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Do metod tych zalicza się: 1.

Metody scenariuszowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1967

metody scenariuszowe - wybór (decyzja) jednej z wielu analizowanych, opisywanych możliwości działania i dojścia do określonej pozycji w otoczeniu. 1.scenariusze możliwych zdarzeń 2.scenariusze symulacyjne 3.scenariusze stanów otoczenia 4.scenariusze procesów zachodzących w otoczeniu Ad. 1 Me...

Zarządzanie innowacjami - pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 889

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Zarządzanie innowacjami-proces wykorzystania wiedzy w celu przekształcenia jej w efektywne zachowania rutynowe, zapewniające umiejętność działania w sytuacji niepewności i zmian, zawsze charakteryzującą proces innowacji Zarządzanie innowacjami-poszukiwanie oparte na posi...

Wizja strategii dla wydziału - zadanie studentów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

WIZJA STRATEGII DLA WYDZIAŁU Perspektywa finansowa Cele:       Pozyskiwanie dofinansowania na szkolenia dla studentów Zmniejszenie kosztów działalności związanej z wprowadzeniem systemu komputerowego Pozyskiwanie studentów zagranicznych kształconych odpłatnie Zwiększenie skuteczn...