Źródła innowacji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła innowacji - wykład - strona 1 Źródła innowacji - wykład - strona 2 Źródła innowacji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Źródła innowacji:
-rozwój technologii informatycznej
-rozwój robotyzacji i automatyzacji z wykorzystaniem sterowania numerycznego
-rozwój nowoczesnych technik telekomunikacyjnych
-rozwój ,,kapitału społecznego” rozumianego jako integracja wiedzy, doświadczenia i
kreatywnego zaangażowania personelu kierowniczego i wykonawczego
-rozwój zdolności adaptacyjnych dla wprowadzanych zmian innowacyjnych w nowej kulturze
pracy i nowej kulturze zarządzania
Źródła wewnętrzne
Pracownicy(pracownicy umysłowi):
-znajomość zakresu swoich obowiązków
-odpowiedzialność za swoją wydajność, umiejętność zarządzania swoją pracą, posiadanie
określonej autonomii działania
-rozwój pracownika umysłowego musi być elementem pracy, zadań i odpowiedzialności
-praca umysłowa wymaga ciągłego dokształcania oraz nauczania innych
-wydajność pracownika naukowego nie jest sprawą ilości osiągniętych rezultatównajważniejsza jest jakość
-pracownik powinien być postrzegany jako zasób a nie koszt
Piramida Maslowa
Warunki definiujące twórczą i nietwórczą grupę:
Twórcza
Nietwórcza
Atmosfera nieformalna
Atmosfera formalna
Dyskusje bezpośrednie
Dyskusje dwuosobowe
Jasny cel
Nie ma jasnego celu
Wzajemnie się słuchają
Członkowie się wzajemnie nie słuchają
Konstruktywne konflikty
Konflikty destruktywne
Decyzje na zasadzie consensusu
Decyzje podejmują najważniejsi
Burza mózgów
Nowe pomysły są krytykowane
Miękki styl kierowania
Twardy styl kierowania
Grupa kontroluje realizacje projektu
Grupa unika dyskusji
Nietonące mydło- przykład innowacji powstałej w wyniku błędu pracownika
Klienci:
System CRM- Customer Relation Management jako struktura umożliwiająca określenie i
zwiększenie wartości klientów oraz odpowiednie środki, za pomocą których motywuje się
najlepszych klientów do lojalności czyli ponownych zakupów.
System CRM- skład infrastruktury
-call center
-help desk
-internet
-e-mail
-sprzedaż bezpośrednia
Własne zadania
Zalety
Pozyskiwane z zewnątrz
Własne rezultaty
Może być szybsze
Możliwość sprzedaży
wypracowanych rozwiązań
Wady
Dłuższy czas
Trzeba posiadać dużą wiedzę,
aby kupować taką
technologię, która jest
faktycznie potrzebna.
Większe koszty
Zgoda innej firmy na
używanie wypracowanej
przez nią technologii.
Źródła zewnętrzne
Bazy informacji
-Synaba
-Baza o innowacjach(BoI)
-Unido Exchange
-Ośrodki przekazu informacji: IRC east Poland, South i West
-Cordis
Targi
-targi innowacji
-giełdy kooperacyjne
Konferencje i seminaria
-Instytut Zarządzania
-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
-Międzynarodowe targi Poznańskie
-Międzynarodowe Targi w Gdańsku
Centra transferu technologii-są to organizacje pomostowe
Jednostki Badawczo-rozwojowe:
Państwowe jednostki organizacyjne wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym
i ekonomiczno-finansowym, tworzone w celu prowadzenia prac badawczych i rozwojowych,
których wyniki powinny znaleźć zastosowanie. Przykłady:
1.Instytut Farmaceutyczny
2.Centrum Techniki Morskiej
Parki naukowo-technologiczne
Obiekty oparte o ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz