Metody scenariuszowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody scenariuszowe - omówienie - strona 1 Metody scenariuszowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

metody scenariuszowe
- wybór (decyzja) jednej z wielu analizowanych, opisywanych możliwości działania i dojścia
do określonej pozycji w otoczeniu.
1.scenariusze możliwych zdarzeń
2.scenariusze symulacyjne
3.scenariusze stanów otoczenia
4.scenariusze procesów zachodzących w otoczeniu
Ad. 1 Metoda scenariuszy możliwych zdarzeń
Istotą tej metody jest tworzenie list wydarzeń możliwych w przyszłości o następujących
cechach:
- ważnych dla organizacji
- wyprzedzających identyfikację przyczyn tych wydarzeń
- możliwych kierunków ewolucji
- określających siły oddziaływań na organizację
- określonych zdolności organizacji do dostosowywania się do tych wydarzeń
ETAP I czynniki determinujące strategię w obszarze przedsiębiorstwa oraz tendencje
ETAP II czynniki determinujące strategię otoczenia tendencje
ETAP III opracowanie zbiorów scenariuszy
ETAP IV opracowanie wariantów strategii
ETAP V wybór wariantu strategii i zalecenia strategiczne
ZASTOSOWANIE:
- ocena stopnia ryzyka
- przewidywanie podstawowych zmian
- wybór konkurujących ze sobą celów strategicznych przedsiębiorstwa
Ad. 2 Metoda scenariuszy symulacyjnych
ETAP I Definiowanie problemów i opracowanie istotnych czynników w otoczeniu, które
mają wpływ na organizację.
ETAP II Określenie tzw. deskryptorów tj. czynników, tendencji, wydarzeń lub cech, które
służą do opisu głównego problemu.
ETAP III Ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z deskryptorów.
ETAP IV Opracowanie macierzy i modelu wzajemnych zależności.
ETAP V Przygotowanie scenariusza
ETAP VI Analiza podatności przez wprowadzenie zdarzeń mało prawdopodobnych, ale
poważnych w skutkach dla organizacji.
ETAP VII Sformułowanie strategii działania organizacji.
Ad. 3 metoda scenariuszy stanów otoczenia
- optymistyczny
- pesymistyczny
- niespodziankowy
- najbardziej prawdopodobny
Twórcy scenariusza na podstawie wiedzy oceniają siłę wpływu na organizację
poszczególnych procesów występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz oceniają
możliwość (prawdopodobieństwo) wystąpienia tych procesów w przyszłości.
ETAP I Identyfikacja składników mikro i makrootoczenia, które mają wpływ na
funkcjonowanie organizacji w horyzoncie czasowym na jaki formułujemy strategię.
ETAP II Budowa scenariuszy stanów otoczenia przy pomocy oceny procesów toczenia.
ETAP IV Obliczenia rachunkowe w celu ustalenia średniej siły wpływu poszczególnych
czynników otoczenia.
Ad. 4 metoda scenariuszy procesów zachodzących w otoczeniu
Metoda, która jest rozwiązaniem i uszczegółowieniem metody scenariuszy stanów otoczenia.
ETAP I Określenie dwóch procesów w otoczeniu organizacji nazywanych siłą napędową w
przemyśle.
ETAP II Określenie mierzalnych zjawisk ilościowych....
ETAP III Tworzenie wariantów procesów oceniając tendencje – wzrost, stabilizację lub
spadek danego procesu.
ETAP IV Identyfikacja powiązań kluczowych procesów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz