Metoda scenariuszy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda scenariuszy-opracowanie - strona 1 Metoda scenariuszy-opracowanie - strona 2 Metoda scenariuszy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Metoda scenariuszy.
Szersze stosowanie w latach 70 - tych.
Scenariusz - jest to opis prawdopodobnego wariantu sytuacji, jaki może mieć miejsce w określonej przyszłości.
RYS C Scenariusze budujemy od optymistycznych do pesymistycznych. Zwykle przygotowujemy 3 -4 scenariusze.
Siły napędowe - są to czynniki, które mogą mieć istotny, pośredni lub bezpośredni wpływ na firmę.
Siły napędowe dzielą się na:
Czynniki ogólne, czyli trendy i zdarzenia o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturowym, ekologicznym, technicznym
działania instytucji, które mogą mieć wpływ na firmę, do których zalicza się instytucje gosp., partie polityczne, agendy rządowe oraz organizacje międzynarodowe i regionalne.
Rodzaje scenariuszy
od przyszłości do teraźniejszości ( future backward ) - cofamy się z przyszłości do teraźniejszości, tzn określamy jakiś stan w przyszłości i, posuwając się do tyłu ( czyli do chwili obecnej ), staramy się odtworzyć drogę, która nas do niego doprowadziła.
Od teraźniejszości do przyszłości ( future forward ) - prognozujemy kilka wariantów przyszłości na podstawie analizy i możliwego trendu rozwoju obecnych czynników.
Przykład „ od przyszłości do teraźniejszości ” to mapa przyszłości. Technika oparta na tym modelu została zastosowana jako pierwsza przez IBM, CITYBANK. W wyniku szeroko zakrojonych badań, przeprowadzonych przez ekspertów, powstaje zestaw komponentów wykorzystywanych później na zajęciach warsztatowych. Zestaw ten składa się z 3-5 wariantów przyszłości oraz 100 - 200 zdarzeń, które prowadzą do tych wariantów. Korzystanie z zestawu umożliwia menadżerom natychmiastowy start; nie muszą tracić czasu na wpisywanie na karteczki dziesiątków zdarzeń i zjawisk. Dostają gotowe elementy scenariusza i nie mogą się od razu koncentrować na logicznych związkach i skutkach. W zależności od stanów końcowych menadżerowie pracują w 3 do 5 zespołach - każdy nad 1 stanem końcowym. Ich zadanie polega na identyfikacji sekwencji zdarzeń, które mogą doprowadzić do określonego stanu końcowego. Każdy zespół dostaje również pakiet zdarzeń, może go jednak uzupełnić o inne, jeśli uzna, że mają one wpływ na stan końcowy.
Etapy konstruowania mapy przyszłości :
Etap1: ocena prawdopodobieństwa każdego ze zdarzeń.
Zespół ustala prawdopodobieństwa zaistnienia każdego z przygotowanych zdarzeń. Każde zdarzenie należy opisać za pomocą 1 z następujących cech:
Bardzo prawdopodobne
Raczej niemożliwe Nie wiadomo
Przy dużej rozbieżności głosów, zdarzenia należy zakwalifikować do kategorii „nie wiadomo”.


(…)

… wyników otoczenia wpływających na organizację
określenie deskryptorów
określenie prawdopodobieństwa wystąpienia deskryptorów
zbudowanie macierzy wzajemnych zależności
przygotowanie modelu scenariusza
analiza podatności organizacji
formułowanie strategii organizacji

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz