Foresight - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Foresight - omówienie zagadnienia  - strona 1 Foresight - omówienie zagadnienia  - strona 2 Foresight - omówienie zagadnienia  - strona 3

Fragment notatki:

Foresight w obszarze przemysłu wydobywczego
Foresight- analiza strategiczna czynników:
-szans i zagrożeń społecznych i gospodarczych
-społecznych i gospodarczych zasobów
-szans i zagrożeń płynących z rozwoju nauki i techniki
-zasobów nauki i techniki
Foresight obejmuje:
Określenie średnio i długoterminowych trendów pomagających w określaniu bieżącej polityki
dotyczącej nauki, technologii, nauk społecznych i gospodarki. Inicjowanie twórczej
współpracy między decydentami rządowymi i samorządowymi, instytucjami przemysłowymi
i badawczymi, organizacjami pozarządowymi, współpraca taka może rozwijać się w skali
regionu, kraju oraz w wymiarze ponadnarodowym.
Istota foresightu
-Proces polegający na próbie systematycznego spojrzenia w perspektywie długoterminowej
na przyszłość nauki, technologii, ekonomii
i społeczeństwa oraz wskazanie obszarów strategicznych i kierunków rozwoju nowych
technologii, biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne i społeczne- Ben Martin.
-Środek systematycznej oceny rozwoju nauki i technologii mający silny wpływ na
przemysłowe współzawodnictwo, dobrobyt i poprawę życia społeczeństwa
-Proces obejmujący współpracę, dyskusję oraz konsultacje pomiędzy grupami partnerów,
prowadzące do opracowania wspólnych wizji przyszłości i strategii, mających na celu
określenie możliwości długofalowego naukowego, technologicznego i innowacyjnego
rozwoju.
-odpowiednik wiązki systematycznych wysiłków patrzenia w przyszłość i dokonywania
bardziej efektywnego wyboru
-Kształtowanie przyszłości przez uzgodnione działanie samopodtrzymujących się sieci
zainteresowanych grup.
-Proces polegający na kreowaniu kultury myślenia społeczeństwa na temat przyszłości
5 aspektów foresightu
1.Próby spojrzenia w przyszłość w sposób systematyczny- to odróżnia foresight od
naturalnego budowania scenariuszy w życiu codziennym.
2.Obejmowanie długiego okresu wykraczającego poza horyzonty normalnego planowania;
ramy czasowe typowych foresightów – 5 do 30 l.
3.Rozwój naukowy/technologiczny który powinien być konfrontowany z wymaganiami
rynku, co oznacza, że foresight nie powinien być zdominowany przez naukę ale powinien
uwzględniać również czynniki socjoekonomiczne, kształtujące innowację.
4.Koncentrowanie się na perspektywicznych technologiach dla rozwoju, w których jest
uzasadnione wsparcie rządu.
5.Nacisk na aspekt społeczny, również te niezwiązane ze wzrostem zamożności
społeczeństwa(np. ochrona przed przestępczością, edukacja, starzenie się społeczeństwa)
Foresight jest stosowany na równi z innymi działaniami mającymi na celu wykreowanie
przyszłości, takimi jak:
-prognozowanie
-analiza przyszłości
-planowanie strategiczne
Foresight nie zastępuje prognozowania, analizy przyszłości, planowania strategicznegokażde z tych przedsięwzięć pełni oddzielną rolę, ale w wielu przypadkach uzupełnia pozostałe
metody.
Rodzaje foresightu:
-technologiczny
-regionalny
Foresight technologiczny:
Przyszłościowe technologie jak też ich szanse i zagrożenia oraz identyfikacja działań, które ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz