Wizja strategii dla wydziału - zadanie studentów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wizja strategii dla wydziału - zadanie studentów - strona 1 Wizja strategii dla wydziału - zadanie studentów - strona 2

Fragment notatki:

WIZJA STRATEGII DLA WYDZIAŁU
Perspektywa finansowa
Cele:


Pozyskiwanie dofinansowania na szkolenia dla studentów
Zmniejszenie kosztów działalności związanej z wprowadzeniem systemu
komputerowego
Pozyskiwanie studentów zagranicznych kształconych odpłatnie
Zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe,
prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi.
Wzmocnienie pozyskiwania środków finansowych na badania przez nauczycieli
akademickich w ramach współpracy z przemysłem w formie: badań celowych, prac
rozwojowych, ekspertyz i sprzedaży wyników
Wzmocnienie pozyskiwania środków finansowych na badania przez nauczycieli
akademickich w ramach konkursów organizowanych przez krajowe agendy badawcze
Perspektywa studentów
Cele:Wyjazdy oraz imprezy integracyjne dla studentów całego wydziału
Dni kariery, targi pracy. Organizowanie warsztatów i szkoleń prowadzonych przez
firmy biorące udział w targach.
Usprawnianie funkcjonowania wirtualnego dziekanatu.
Przygotowanie programów i kadry w celu uruchomienia kształcenia w języku
angielskim.
Internacjonalizacja studiów poprzez otwarcie jednostki na szeroką wymianę
międzynarodową
Zintensyfikowanie współpracy w obszarze kształcenia z krajowymi uczelniami w celu
wymiany studentów
Redukcja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
Wzbogacenie oferty w zakresie kształcenia podyplomowego.
AGH dla Wszystkich – prowadzenie wykładów otwartych.
Przygotowania do uruchomienia kształcenia w trybie e-learningu.
Opracowanie koncepcji systemu praktyk studenckich dostosowanych do
współczesnych wymagań kształcenia.
Perspektywa innowacji i rozwoju
Cele:

Wyposażanie sal, laboratoriów w specjalistyczny sprzęt
Stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz podnoszenie poziomu kształcenia
stosownie do społeczno-gospodarczo-kulturowych potrzeb regionu i kraju tworząc
makrokierunki, kierunki unikatowe i studia międzykierunkowe
Wzmocnienie potencjału naukowego uczelni poprzez zatrudnienie naukowców spoza
kraju o uznanym w świecie dorobku naukowym i praktycznym
Zintensyfikowanie prac zmierzających do wzmocnienia krajowej i międzynarodowej
współpracy naukowej uczelni w ramach: Platform Technologicznych, Centrów
Zaawansowanych Technologii, Centrów Transferu Technologii, Centrów
Doskonałości, Konsorcjów, Sieci Naukowych etc.
Wzmocnienie potencjału naukowo-dydaktycznego poprzez modernizację istniejącej
infrastruktury
Wdrażanie innowacji naukowych do praktyki.
Doskonalenie i upowszechnianie jednego spójnego systemu wspomagającego
komunikację elektroniczną oraz procesy i czynności towarzyszące obsłudze toku
studiów.
Przyjęcie jako standardu, że rozwój studenta i nauczyciela akademickiego wymaga ich
międzynarodowej mobilności
Aktywizacja działalności patentowej.
Perspektywa pracowników
Cele:

Zmniejszenie „roboty papierkowej” poprzez wprowadzenie wirtualnego dziekanatuWprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.
Sale wyposażone w nowoczesny ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz